Biologia 5–6

Miten käsitellä biologisia aiheita luokilla 5–6?

Ympäristö- ja luonnontieto eriytyy viidennestä kouluvuodesta alkaen neljäksi luonnontieteisiin perustuvaksi oppiaineeksi: biologia, maantieto, fysiikka ja kemia. Oheisessa materiaalissa tarkastellaan biologian opetusta ja lähdetään sille asetetuista tavoitteista sekä niistä asiasisällöistä, joihin oppilaiden opiskelu opetussuunnitelman mukaan voi perustua. Teksti ottaa huomioon sen, mitä neljän ensimmäisen kouluvuoden biologisten aiheiden käsittelyn yhteydessä on sanottu; tämä teksti on jatkumoa aiemmalle eikä se toista jo esitettyjä asioita uudelleen. Tässäkin materiaalissa lähdetään siitä, että opettajan pedagogisten toimien taustalla vaikuttavat toisaalta biologiset tiedonrakenteet sekä toisaalta biologiselle tiedolle ominaiset tietoon ja ymmärtämiseen pääsemisen tavat.

Teksti: Leena Aho