Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus opetuksessa on tuskin mikään erillinen opetuksen opiskelujakso enää tässä koulunkäynnin vaiheessa, vaan siihen liittyvät asiat tulevat esille muiden aiheiden tarkastelussa. Koska kuudennen luokan loppuun mennessä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan erilaiset elinympäristöt ovat tulleet tutuiksi, myös luonnon moni-ilmeisyys tältä osin on paljastunut. Kun taas oppilaat ovat tutkineet yksityiskohtaisesti jotain eliöyhteisöä, tulee esille se, miten monia erilaisia tehtäviä eliöillä on ja miten moninaisia ovat niiden riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet. Monenlaiset luokittelutehtävät taas ovat tutustuttaneet oppilaat erityisesti eliökunnan rakenteelliseen monimuotoisuuteen samalla, kun ne ovat ohjanneet ymmärtämään eliökuntaa koskevia käsitteitä. 

Luonnon monimuotoisuuden käsittelyyn sisältyy myös näkemys monimuotoisuuden suojelemisesta ja vaalimisesta. Se asettaa vaatimuksia luonnossa liikkujalle, myös oppilaille, joita opetuksessa tuleekin ohjata luonnossa liikkumisen taitoihin. Samoin oppilaat perehtyvät jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joista jo edellä on mainittu.

Teksti: Leena Aho