Yhteinen ympäristö

Opetussuunnitelman perusteiden keskeisistä sisällöistä käsitellään

  • ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
  • oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelu sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen.

Yhteinen ympäristö -kokonaisuus kytkeytyy sekä aihekokonaisuuksien (erityisesti Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta) että maantiedon, fysiikan ja kemian oppiaineiden opetukseen. Koulun opetussuunnitelmassa kannattaa ottaa huomioon eri oppiaineiden lähestymistapa ja laatia toisiaan tukeva kokonaisuus.

Myös tämän kokonaisuuden käsittelyssä korostetaan tutkivaa lähestymistapaa. Ekosysteemien tutkimisessa saavutettua valmiutta kannattaa hyödyntää. Kokonaisuus antaa erinomaisia mahdollisuuksia harjoitella pienimuotoisten tutkimusten tekemistä. Esimerkiksi bioindikaattorien (esim. runkojäkälät) avulla tehtävä oman elinympäristön tilaa selvittävä tutkimus on helppo organisoida.

Vierailukäynnit ovat mielenkiintoinen osa oman lähiympäristön tilan tutkimista. Jätevedenpuhdistamo, jätteidenkäsittelylaitokset, kierrätyskeskus tai vesilaboratorio tarjoavat hyvän mahdollisuuden tarkastella ympäristön tilaa parantavia toimia.

Kasvienkasvatukseen voi perehtyä tämän kokonaisuuden yhteydessä esimerkiksi lähiruoan tuottamisen tai oman ravinnon (kotiviljelyn) tuottamisen näkökulmasta. Koulussa kasvatettaviksi taimiksi, jotka oppilaat voivat viedä kasvatuksen jälkeen kotiin, soveltuvat esimerkiksi pavut, auringonkukka, tomaatti ja erilaiset yrtit.

Linkkejä
Itämeriportaali (Merentutkimuslaitos)
Itämeri-instituutti – tietoa Itämerestä (englanninkielinen sivusto)
Itämeri (WWF)

Teksti: Mervi Holopainen ja Eeva-Liisa Ryhänen | Kuva: Mervi Holopainen