Kotiseutu ja oma maakunta

Suomen kartta opetuksen eheyttäjänä

Oman kotimaan tunteminen on kansainvälistymisen myötä tullut yhä tärkeämmäksi. Se, mistä olemme kotoisin, hahmottuu syntyperäisille suomalaisille yhtä arvokkaana kuin maahanmuuttajaperheiden lapsille nykyisen kotimaan tai asuinmaan tuntemuksen karttuminen.

Selkeä ja keskeisellä paikannimistöllä varustettu Suomen kartta kuuluu luokkahuoneen perusvarustukseen. Se olisi ripustettava oppilaiden silmien korkeudelle. Karttaa on helppo käyttää eheyttävän opetuksen välineenä, esimerkiksi

  • merkitään ajankohtaisten uutisten tapahtumapaikat, oppilaiden lomanviettokohteet ja sukulaisten kotipaikat
  • etsitään paikannimistä yhdyssanoja
  • kerrotaan tarinoita matkoista ja paikoista
  • mitataan etäisyyksiä ja lasketaan matka-aikoja linja-auto- ja juna-aikatauluja apuna käyttäen
  • esitetään sääennustuksia television uutislähetysten tapaan.

Ulos luokasta karttoja tekemään

Ympäristön hahmottamisen edistämisen ja karttataitojen kehittämisen kannalta on hyödyllistä tarkastella kaikkien oppilaiden kanssa jotakin samaa reittiä useaan kertaan lukuvuoden aikana. Piirrokset voidaan luonnollisesti tehdä myös pareittain tai ryhmissä. Vähitellen siirrytään reittipiirroksista kuvaamaan koulun lähiympäristöstä laajemminkin tai valitaan jokin tietty aluetarkastelun kohteeksi. Kun karttapiirrokset ja ulkona tehdyt havainnot tallennetaan kansioihin, voivat oppilaat itse arvioida omaa oppimistaan vertailemalla aiemmin tekemiään karttoja uusimpiin.

Ulos luokasta havainnoimaan ja tutkimaan

Reittikarttojen perusteella voi arvioida rakennetun ympäristön ja maaston hahmottamista monella tavalla suhteessa muihin ympäristö- ja luonnontiedon opetukselle asetettuihin sisältöihin ja tavoitteisiin. Näitä ovat esimerkiksi

  • lajintuntemus, kasvien ja eläinten sopeutuminen vuodenaikojen vaihteluun (biologia)
  • säätila ja pilvet (fysiikka)
  • veden eri olomuodot (kemia).

Oppilaita voi aktivoida pohtimaan havaitsemiaan ilmiöitä ja tarkkailemaan ympäristöään esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Mikä tekee tästä ympäristöstä hyvän ja turvallisen? Mitä asioita olisi parannettava? Miten ihmiset käyttäytyvät? Millainen tunnelma täällä vallitsee? Onko melua? Ollaanko kohteliaita? (terveystieto)
  • Miksi tulen juuri tätä reittiä pitkin kouluun? Miten liikenne sujuu? Minne tiet vievät? Mitä matkan varrella työskentelevät ja asuvat ihmiset tekevät työkseen? Mistä maaston muodot kertovat? (maantieto)
Teksti: Taina Kaivola