Oma lähiympäristö

Koulun lähiympäristön kartat

Koulumatkat kuljetaan usein vanhempien autoissa tai julkisilla kulkuvälineillä. Matka kouluun hahmottuu katkonaisena reittinä, jonka maamerkit jäävät helposti epämääräisiksi, toisiinsa kytkeytymättömiksi pisteiksi. Tuttujenkin paikkojen sijainti suhteessa muihin paikkoihin jää epäselväksi. Myös ilmansuuntien hahmottaminen on monelle vaikeaa aikuisenakin. Siksi on kiinnitettävä huomiota koulun ympäristön tuntemuksen kartuttamiseen. Aina kun mahdollista, tarkastellaan myös karttoja, joissa näkyy kunkin oppilaan koti.

Oman koulumatkan piirtäminen vapaalla kädellä

Vapaasti piirrettyjä karttoja käytetään yleisesti ympäristömielikuvien selvittämisen ja jäsentämisen välineenä. Reittikartat sopivat hyvin alle 10-vuotiaiden piirtämistehtäviksi, sillä niiden avulla saadaan esille lasten konkreettiset havainnot ja heille merkitykselliset maamerkit. Lasten maamerkkejä voivat olla isot kivet, puut ja istahtamiseen sopivat aidat tai portaat. Aikuisten maamerkkejä ovat yleensä esimerkiksi risteykset, mainostaulut tai julkiset rakennukset. Lapset piirtävät ja nimeävät karttoihinsa myös pelottavia ja uhkaavia paikkoja tai tapahtumia, joista keskusteleminen luokassa auttaa ymmärtämään lasten maailmaa.

Kun oman koulumatkan piirtämistehtävä toistetaan esimerkiksi kahdesti vuodessa, havaitsevat oppilaat itsekin, kuinka heidän tietämyksensä omasta kotikaupungistaan, kaupunginosastaan tai kylästään lisääntyy. Kun lapset tulevat kouluun pitkän matkan päästä esimerkiksi koulukuljetuksessa, autoreitin varrella yksityiskohtia on usein vaikea hahmottaa. Silloin kartan piirtäminen vapaalla kädellä kannattaa jakaa kahteen osaan: kävelyreitti oman kodin lähitienoolla tärkeine paikkoineen ja koulun lähiympäristö.

Oman koulumatkan piirtäminen karttapohjan avulla

Joidenkin oppilaiden mielestä vapaalla kädellä piirtäminen voi tuntua liian vaikealta. On tarpeellista hahmottaa koulureitti myös käyttäen apuna oikeaa karttaa. Kartasta voi ottaa valokopion tai pyytää oppilaita itse piirtämään mallin avulla joko kuultopaperille tai vapaasti oma koulumatka. Puhelinluettelon osoitekartat ja uutuutena Internetistä kätevästi tulostettavat ”täsmäkartat” ovat hyödyllisiä. Pitkän matkan päästä kouluun tulijoita auttaa esimerkiksi GT-kartta tai peruskartan pienennös.

Karttapaikka
Maanmittauslaitoksen www-karttapalvelu, jonka avulla voit katsella karttoja useassa eri mittakaavassa oman tietokoneesi ruudulla. (tarvitsee sisään kirjautumisen)

Karttojen hakupalvelu
Ohjelmalla voi etsiä monipuolisesti karttoja Suomesta, mutta myös eri maanosista osoitteen tai vaikkapa kaupungin perusteella. Hauska ja monipuolinen palvelu.

Erilaisia karttoja Suomesta
Hallintoalueet, läänit ja korkeusvyöhykkeet. Maanmittauslaitos

Teksti: Taina Kaivola