Keskeiset sisällöt – Maapallo

Maantiedon keskeisiä sisältöjä voidaan jäsennellä eri tavoin. Seuraavassa esitellään erilaisia mahdollisuuksia käsitellä opetussuunnitelman maantieteen aiheita opetuksessa. Biologiaan liittyviä sisältöjä käsitellään erikseen. Maantieteen opiskelun menetelmällinen ja pedagoginen puoli esitellään hyvän osaamisen kuvauksen yhteydessä.

Selkeimmin maantietoon liittyvät aihepiirit ovat Eurooppa osana maailmaa sekä Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla.

Koko maapallon opetuksen jäsentelymahdollisuuksia

Tämä kokonaisuus voidaan jäsennellä ja opiskella monella eri tavalla. Kokonaisuudessa painotetaan ihmisen elämän ja elinympäristöjen moninaisuutta maapallolla. Tavoitteena on, että oppilas saa kokonaisvaltaisen käsityksen koko maailmasta ja sen erilaisista elinympäristöistä 6. luokan loppuun mennessä. Opetuksessa voidaan keskittyä enemmän joihinkin maanosiin, mutta kuitenkin niin, että koko maapallo tulee jossain määrin käsiteltyä. Pääpaino ei ole maanosissa, vaan erilaisissa elinympäristöissä, joita opiskellaan eri maanosien avulla. On mahdollista, että opiskelussa valitaan tarkempaan käsittelyyn esimerkiksi Afrikan, Aasian, Amerikkojen tai Australian elinympäristöt. Tarkemmin valittuja kohteita voidaan sitten vertailla muihin alueisiin, jolloin syntyy kokonaiskäsitys koko maailmasta. On kuitenkin huomattava, että opetussuunnitelman perusteissa mainitut elinympäristöt (sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet) kattavat maapallon kaikki alueet päiväntasaajalta napaseuduille.

Maailmankartan keskeinen nimistö pitää sisällään maanosat, valtameret ja kunkin maanosan keskeisimmät vuoristot, joet ja muut vesialueet, laajat luonnonmaantieteelliset alueet, kuten aavikot ja sademetsäalueet, sekä tärkeimmät valtiot. Nimistön opiskelussa täytyy kuitenkin käyttää harkintaa. Tärkeämpää kuin ulkoluku on nimistönhallinta kartaston avulla. Kartaston käyttö kuuluukin olennaisesti maanosien ja maailman opiskeluun.

Kun Euroopan opiskelussa pääpaino on luonnonmaantiedossa, korostetaan koko maailman ja sen erilaisten elinympäristöjen opiskelussa ihmisen elämää ja sopeutumista erilaisiin ympäristöihin. Tavoitteena on, että oppilaille syntyy elämän moninaisuutta ja monikulttuurisuutta arvostava käsitys maailmasta. Toisaalta tässä yhteydessä korostetaan myös ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta ja ihmisten vastuuta toiminnastaan. 

Teksti: Hannele Cantell