Tavoitteet opetussuunnitelmassa

Monet biologian ja maantiedon tavoitteista liittyvät toisiinsa. Osa tavoitteista liittyy kuitenkin selvemmin maantietoon, osa biologiaan. Maantiedon tavoitteita ovat seuraavat:

1) Maantieteellisiin tutkimustaitoihin liittyvät tavoitteet

Oppilas oppii

  • laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
  • liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa.

2) Aluemaantietoon liittyvät tavoitteet

Oppilas oppii

  • hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
  • perehtymään Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin.

3) Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen liittyvät tavoitteet

Oppilas oppii

  • ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla
  • ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
  • kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa.

4) Kehitykseen, moniarvoisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet

Oppilas oppii

  • pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä
  • ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset.
Teksti: Hannele Cantell