Vinkkejä Eurooppa-opetukseen

Opetussuunnitelman perusteiden uutuutena ovat oppilaan hyvän osaamisen kuvaukset, joiden tarkoituksena on auttaa opettajaa, miksei oppilastakin, oppimisen arvioinnissa ja opetuksen suunnittelussa. Seuraavassa on ehdotuksia työtavoista, pedagogisista sovelluksista ja Internetlinkeistä maantiedon hyvän osaamisen kuvauksiin liittyen.

Pedagogisia vinkkejä

  • Euroopan valtioiden ja niiden pääkaupunkien nimistönhallintaa tarvitaan arkielämässä päivittäin esimerkiksi ajankohtaisten uutisten seurannassa. Nimistön opiskelussa opettaja joutunee tekemään rajauksia ja on päätettävä, edellytetäänkö kaikkien valtioiden ja pääkaupunkien osaamista vai ainoastaan osaa nimistöstä. Tästä kannattaa keskustella yhdessä koulun eri opettajien kanssa ja etsiä yhteistä linjaa.
  • Suositeltavaa on, että kaikki Euroopan valtiot tulevat oppilaalle tutuiksi ja että hän kykenee sijoittamaan kaikki valtiot ainakin pääpiirteissään Euroopan kartalle. Vaikka oppilaalta ei edellytettäisikään kaikkien Euroopan valtioiden ja pääkaupunkien osaamista ja kartalle sijoittamista, on nimistöä syytä harjoitella oppitunneilla kartaston avulla moneen kertaan. Toistuvat maininnat ja kartan tutkiminen auttavat paikannimistön muistamista ja hahmottamista.
  • Nimistöleikit ja -pelit, kuten nimilotot ja muistipelit, tekevät nimistöä tutuksi leikinomaisesti.
  • Euroopan nimistö kannattaa sitoa ajankohtaisiin uutistapahtumiin. Euroopan opetus voidaan vaikkapa aloittaa laatimalla sanomalehti- tai uutiskartoitus, jossa tarkastellaan uutisissa mainittuja eurooppalaisia paikannimiä ja sijoitetaan ne kartalle.
  • Opiskelun kuluessa kannattaa myös seurata Euroopan tapahtumia ja sijoittaa niitä aina tilanteen mukaan kartalle.
  • Eurooppa-opiskelun pääpaino on 5. ja 6. luokalla (tavallisesti Euroopan opiskelu sijoittuu 5. luokalle) Euroopan eri alueiden luonnonmaantiedossa. Maantiedolle on tyypillistä se, että luonnonmaantiedon asioita pohditaan myös ihmisen toiminnan kannalta. Niinpä esimerkiksi ilmaston ja kasvillisuuden käsittelyn yhteydessä kannattaa pohtia, mikä merkitys kyseisen alueen oloilla on alueella asuville ihmisille.
  • Ihmisen toiminta on hyvin laaja asia. Siihen liittyvät mm. ihmisten toimeentulotavat ja elinkeinot, asuminen ja väestön sijoittuminen, liikenne, matkailu ja ympäristönsuojelu

Eurooppa tiedotus – Ulkoasiainministeriön sivusto. Luotettavaa ja ajankohtaista tietoa EU:sta, sekä Euroopassa tapahtuvista asioista. Keskustalua ja linkkejä.  

Suomen Maantieteellisen Seuran karttaopetusvinkkejä

Teksti: Hannele Cantell