Vinkkejä – Ihminen ja elinympäristöt

Opetussuunnitelman perusteiden uutuutena ovat oppilaan hyvän osaamisen kuvaukset, joiden tarkoituksena on auttaa opettajaa, miksei oppilastakin, oppimisen arvioinnissa ja opetuksen suunnittelussa. Seuraavassa on ehdotuksia työtavoista, pedagogisista sovelluksista ja Internet-linkeistä maantiedon hyvän osaamisen kuvauksiin liittyen.

Pedagogisia vinkkejä – Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla

 • Nimistönhallinnassa ainakin seuraavat keskeiset paikannimet tulee osata ja sijoittaa kartalle:

  1) maanosat ja muut suuret alueet: Aasia, Afrikka, Australia ja Oseania, Pohjois-Amerikka, Väli-Amerikka, Etelä-Amerikka, Eurooppa, napa-alueet
  2) valtameret ja muut suuret merialueet: Atlantin valtameri, Tyyni valtameri, Intian valtameri, Pohjoinen jäämeri, Itämeri, Välimeri
  3) suurimmat vuoristot: Himalaja, Andit, Kalliovuoret, Alpit, Uralvuoristo, Kaukasus
  4) sademetsäalueet: Amazonin sademetsäalue, Länsi-Afrikan sademetsäalue, Aasian sademetsäalueet
  5) aavikkoalueet: Sahara, Kalahari, Arabian niemimaa, Australian keskiosat, Keski-Aasian aavikkoalueet, Pohjois-Amerikan aavikkoautiomaat.

 • Nimistöleikit ja -pelit, kuten nimilotot ja muistipelit, tekevät nimistöä tutuksileikinomaisesti.
  Maailman nimistö kannattaa sitoa ajankohtaisiin uutistapahtumiin. Opetus voidaan aloittaa laatimalla sanomalehti- tai uutiskartoitus, jossa tarkastellaan uutisissa mainittuja paikannimiä ja sijoitetaan ne kartalle.
 • Opiskelun kuluessa kannattaa myös seurata ajankohtaisia maailman uutistapahtumia ja sijoittaa niitä aina tilanteen mukaan maailmankartalle.
 • Tässä kokonaisuudessa oleellista on ihmisen elämän moninaisuuden ymmärtäminen. Esimerkkejä tulee ottaa erilaisista elinympäristöistä napa-alueilta trooppisiin alueisiin. Tärkeää on ymmärtää luonnonolojen ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus ja sopeutuminen.
 • Työtavoiksi sopivat koko luokan yhteisen opiskelun rinnalle erilaisia elinympäristöjä käsittelevät ryhmätyöt ja tutkielmat.
 • Oppilaiden matkailukokemuksia kannattaa hyödyntää opetuksessa. Oppilaat voivat tuoda kouluun mm. postikortteja, valokuvia tai matkamuistoja maailmalta ja kertoa niistä.
 • Ihmisen toiminnan käsittelyssä on hyvä korostaa vastuullisuutta ihmisen toiminnassa erilaisissa ympäristöissä. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ovat seurausta luonnonvarojen tuhlailevasta ja vastuuttomasta käytöstä. Opetuksessa kannattaa korostaa jokaisen yksilönkin vastuuta ja mahdollisuuksia kestävään elämäntapaan. Syyllistämisen sijaan on hyvä korostaa yhteistä vastuunkantamista.
 • Erilaisten elinympäristöjen ja elämäntapojen opiskelussa tärkeänä tavoitteena on oppia kunnioittamaan erilaista elämäntapaa ja erilaisia kulttuureja. Positiivista suhtautumista erilaisuuteen edesauttavat aidot ja todelliset kontaktit vieraisiin kulttuureihin ja niiden asukkaisiin. ”Kurkistuksia” kulttuureihin saa esimerkiksi videoiden, Internetin, kirjeenvaihtoystävien, luokan ja koulun kummitoiminnan ja ystävyyskouluhankkeiden tai vierailujen avulla.
 • Erilaisuuden ymmärtämisen, hyväksymisen ja kunnioittamisen taustalla on oman kulttuurin tunnistaminen ja sen kunnioittaminen. Siksi maailman erilaisia elinympäristöjä ja kulttuureita käsiteltäessä on hyvä verrata asioita omaan ja tuttuun elämäntapaamme. On tärkeää löytää sekä eroja että yhtäläisyyksiä ihmisten kulttuureista ja elämäntavoista. Esimerkiksi lasten elämä on yllättävän samanlaista kaikkialla maailmassa: siihen kuuluu koulunkäyntiä, leikkimistä sekä kodin ja perheen töistä huolehtimista.

Linkkejä

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran sivusto, sisältää erinomaisia ympäristökasvatusideoita.
Linkkikokoelma ympäristö- ja kehityskysymyksistä.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. (Unicef)

Ihmisoikeusliitto Ihmisoikeusliitto ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen ihmisoikeusjärjestö, jonka päätavoitteena on Suomen ihmisoikeustilanteen valvominen ja kehittäminen.

Oppia ihmisoikeuksista! Ota ihmisoikeusnäkökulma ajankohtaisiin uutisiin ja maailman tapahtumiin. Ihmisoikeudet.net auttaa selvittämään taustat, kyseenalaistamaan asenteet ja näkemään maailman toisin. Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Suomen Oneworld portaaliyhdistyksen yhteinen hanke.

Suomen YK-liitto tarjoaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta, kasvattaa kansainvälisyyteen, neuvoo, tarjoaa materiaalia ja järjestää tilaisuuksia.

Kansainvälisyyskasvatus
Projekti suomalaisen kansainvälisyyskasvatuksen tehostamiseksi. Tietoa kansainvälisyyskasvatustyötä tekevistä järjestöistä ja viranomaisista, rahoitusmahdollisuuksista sekä kansainvälisyyskasvatukseen liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista

Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää (yhdenvertaisuus.fi)
Torjuu kaikkinaista syrjintää osana Euroopan unionin syrjinnän vastaista toimintaohjelmaa

Suvaitsevaisuus Länsi-Euroopassa
Oulun Lyseon lukion tuottama laaja kokonaisuus, jossa on artikkeleita ja runoja. Artikkelit käsittelevät monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta, rasismia ja vähemmistöjen historiaa, siirtolaisuutta ja pakolaisuutta sekä Suomen vähemmistöjä, erityisesti saamelaisia ja romaneja.

Maailma.net on teemaportaali, joka tarjoaa ja tuottaa tietoa kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyen. Sivusto kokoaa yhteen yli 30 suomalaisen järjestön ja yhteisön uutis-, kampanja- ja tapahtumamateriaalia sekä ylläpitää tietokantaa niiden verkkosivuillaan julkaisemasta aineistosta. Samalla maailma.net on osa kansainvälistä OneWorld-keskusten verkostoa.

Moninaisuuden puolesta – Syrjintää vastaan
Euroopan komissio on käynnistänyt osana syrjintää vastustavaa ohjelmaansa viisi vuotta kestävän yleiseurooppalaisen kampanjan, jonka tarkoituksena on taistella rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä, vammasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta aiheutuvaa syrjintää vastaan.

Teksti: Hannele Cantell