Vinkkejä ja linkkejä – Karttataidot

Opetussuunnitelman perusteiden uutuutena ovat oppilaan hyvän osaamisen kuvaukset, joiden tarkoituksena on auttaa opettajaa, miksei oppilastakin, oppimisen arvioinnissa ja opetuksen suunnittelussa. Seuraavassa on ehdotuksia työtavoista, pedagogisista sovelluksista ja Internetlinkeistä maantiedon hyvän osaamisen kuvauksiin liittyen.

Pedagogisia vinkkejä

  • Kartaston käyttöä on varmaankin harjoiteltu jo alemmilla luokilla, mutta opetuksessa kannattaa varmistaa sisällysluettelon ja kartaston takaosan hakemistojen käyttötaidot.
  • Kartasto sisältää valtavasti tietoa, ei ainoastaan nimistöä, vaan myös monipuolista tietoa eri alueiden luonnonoloista ja ihmisen toiminnasta.
  • Oppilaat voivat tehdä aluetutkielmia ja kuvauksia ainoastaan kartaston avulla, kartasto on riittävä lähdemateriaali laajoihinkin aluetutkimuksiin.
  • Kartastoa kannattaa käyttää eri alueiden vertailussa. Jos esimerkiksi opiskellaan Euroopan ilmastoa ja siihen liittyviä sademääriä, kannattaa vertailla niitä vaikkapa Aasian eri alueiden sademääriin.
  • Kartaston ja karttojen opiskelua voi toteuttaa pelin- tai leikinomaisesti esimerkiksi salapoliisisuunnistusten tai aarteenetsinnän avulla. Tällaisissa työtavoissa oppilaiden täytyy osata käyttää mittakaavaa, pituus- ja leveyspiirejä (koordinaatistoa) sekä paikkoja osoittavia koordinaatteja. 
  • Olisi hyvä, jos maantiedon opetuksessa olisi käytössä jokaisella oppitunnilla kartta tai kartasto. Karttaa ei aina tarvitse käyttää aktiivisesti, mutta esimerkiksi seinäkarttojen olemassaolo herättää yleensä kiinnostusta ja niitä voi käyttää monissa eri yhteyksissä. Olisi hyvä, jos luokan seinäkarttaa vaihdettaisiin silloin tällöin vaikkapa eri alueiden karttoihin.
  • Maantieteellisten taitojen opiskelua voi integroida erinomaisesti eri aineisiin, kuten matematiikkaan (kartan mittakaava, pinta-alat ja etäisyydet sekä tilastot ja diagrammit), äidinkieleen (viestintä, erilaisten tietolähteiden käyttö), kuvataiteeseen (karttojen laadinta) tai historiaan (aluemaantieto).
  • Karttoja voi laatia itse piirtämällä ja tietokoneen avulla. Vaikka monet oppilaat pitävätkin tietokoneen työjälkeä siistimpänä, on jokaisen syytä kuitenkin perehtyä siihen, miten kartat laaditaan ja miten niiden ulkoasuun voi vaikuttaa esimerkiksi karttamerkkien avulla.

Suomen Maantieteellisen Seuran karttaopetusvinkkejä.

Teksti: Hannele Cantell