Ops 2004

Verkkomateriaalin tarkoitus on auttaa perusopetuksen opetussuunnitelman laadinnassa sekä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.