OPS 2016 biologian, maantiedon ja ympäristöopin tukimateriaalit

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Tämän tukimateriaalin tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua.

Tukimateriaalit

Biologia 7-9

Maantieto 7-9

Ympäristöoppi 1-6

OPS 2016