Biologia

Ympäristötietoisuus

Ympäristötietoisuus perustuu luonnon ekosysteemien ja ihmisen rakentamien teknosysteemien rakenteen, toiminnan ja vuorovaikutusten ymmärtämiselle. Siihen liittyy myös ymmärrys ihmisen vastuusta osana luontoa ja kyky analysoida ja arvioida ympäristön tilaan vaikuttavia tekijöitä. Ympäristötietoisuuteen liittyy myös tieto siitä, mitä ympäristövastuullinen toiminta esimerkiksi kulutusvalintojen kannalta on, ja miten itse voi toimia ympäristönsä hyväksi ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Eliökokoelma

Eliökokoelman esimerkkinä on kasvio. Pääasiallisena kasvion keräämisen tavoitteena on liikkua luonnossa, oppia luonnon monimuotoisuutta ja luonnontieteellistä työskentelyä. Kasvio suunnitellaan osaksi opetusta, lajilukumäärä ei ole tärkeä. Aiheena voivat olla esimerkiksi piennarkasvit, metsän ekosysteemi, lähiympäristön puuvartiset, kasvupaikkojen vertailu tai taideprojektit.

Kasvien prässäys ja kiinnitys voidaan tehdä perinteisesti tai esimerkiksi liimaamalla vihkoon. Digitaalinen kasvio kootaan oppilaan/ryhmän ottamista kuvista luonnossa tai luokassa. Elävä kasvio syntyy kun lajit kasvatetaan itse luokassa tai koulun pihalla.

Kasvien kasvatus

Kasvien kasvattamisen kautta voidaan oppia lisääntymistä, kasvien rakennetta, kehitystä ja ruuantuotannon perustaa sekä harjaannutaan havainnointiin, pitkäjänteisyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan.

Kasvien kasvattamisella pitäisi olla tarkoitus, esimerkiksi kasvattaminen syötäväksi kotiin tai käytettäväksi kotitalouteen, tutkittavaksi, ominaisuuksien tai kasvuolosuhteiden vertailemiseksi, koristeeksi koulun pihalle, vanhustentalon parvekkeille tai myyjäistuotteiksi. Kasvua voidaan seurata esimerkiksi viljelypäiväkirjalla, kuvaamalla tai videoanimaatioin.

Turvallisuus

Ulkona oppiminen on arjen hallintaa, yhteisöllisyyttä ja moniaineista oppimista tukevaa toimintaa.

Ulkona opiskeluun kuuluvat yllätykset. Tärkeimmät turvallisuustekijät ovat ennakointi ja riittävä määrä oppilaat tuntevia aikuisia. Paikkaan tutustuminen, asianmukaiset varusteet, puhelin, oppilaiden valmentaminen ja opettajien ensiaputaidot kuuluvat alkuvalmisteluihin. Oppilaiden huoltajat tai vanhemmat oppilaat vertaisohjaajina voivat olla hyvänä apuna.

OPS 2016