Verkkomateriaaleja maantiedon opetukseen

Yleisradion Oppiminen-sivusto
Sivuille on koottu kaikki YLEn tuottamat oppimateriaalit. Sivut korvaavat aiemman Opettaja.tv-sivuston. Sivuilta löydät aineistoja niin biologian kuin maantieteenkin opetukseen. Sivuille on myös koottu opettajille suunnattu paketti, josta löytyy mm. opettajien täydennyskoulutuksiin tuotettuja sarjoja.

LUMA-keskus
Valtakunnallinen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Sivuille on listattu esimerkiksi vierailu- ja tutustumiskohteita, lehtiä sekä verkkomateriaaleja oppiaineittain. - Helsingin Yliopisto

Paikkatietoikkuna
Paikkatietoikkunasta löydät monipuolisesti ja ilmaiseksi erilaisia karttoja opetuksen tueksi. Karttaikkunan pikaopas neuvoo alkuun karttojen ja eri karttatasojen käytössä. Sivustolta löytyy myös tietoa mm. avoimesta paikkatiedosta ja Inspire-direktiivistä. Palvelua ylläpitää Maanmittauslaitos.

Tähtiakatemia - ikkuna avaruuteen!
Sivuston avulla pääset kurkistamaan avaruuteen ilman kaukoputkeakin. Se on laaja avaruustietopaketti, joka soveltuu perustietolähteeksi kaiken ikäisille avaruudesta kiinnostuneille. Tähtiakatemia pitää sisällään laajan tietoaineksen lisäksi myös paljon tehtäviä ja harjoituksia, joten sitä voi suositella erityisesti kouluissa maantiedon ja ympäristötiedon oppitunneilla hyödynnettäväksi. Tuotanto: Tampereen Särkänniemi Oy

PaikkaOppi
PaikkaOppi tarjoaa koulujen käyttöön maksuttoman, verkkoselaimessa toimivan kartta-alustan paikkatieto- ja kartta-aineistojen katseluun sekä omien aineistojen tuottamiseen ja tallentamiseen. Oppimisympäristö sisältää myös valmiita tehtäväpaketteja. Toteutettu Opetushallituksen rahoittamassa oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa.

Geopiste - Maantieteen opetuksen valtakunnallinen resurssipiste
Maantieteen opetuksen valtakunnallinen resurssipiste, joka palvelee maantieteen ja biologian opettajia, luokanopettajia, opettajiksi opiskelevia ja muita maantieteen opetuksesta kiinnostuneita. Geopiste kokoaa yhteen paikkaan maantieteen keskeiset oppimateriaalit sekä kerää ja välittää tietoa uusista opetusideoista ja -menetelmistä.Geopisteestä voi myös lainata GPS-laitteita tai autonavigaattorin opetuskäyttöön. Geopiste toimii osana valtakunnallista LUMA-keskusta.

Maailma

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Retki Pohjois-Amerikan luontoon
Meksikon, yhdysvaltojen ja Kanadan museoiden yhteistyössä rakentama virtuaalimuseo tarjoaa hienoja taideteoksista kuvattuja panoraamoja Pohjois-Amerikan luonnosta aiheisiin liittyvän selostuksen kera.

Afrikan kulttuuri, luonto ja ihmiset
African Voices -tietopaketti sisältää upeita valokuvia ja videoleikkeitä Afrikan kulttuurista, luonnosta ja ihmisistä.

Kovat kertoimet
Nettipohjainen tieto- ja elämyspeli lisää oppilaiden tietoa pakolaisista ja ymmärrystä heitä kohtaan. Pelissä seurataan nuoren ihmisen pakoa kotimaansa sorrosta uuteen elämään toisessa maassa. Tietosivustosta oppilaat voivat lukea mm. ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä pakolaisten kohtaloista ja kokemuksista. Oppilaat voivat myös katsoa lyhyitä filmipätkiä, joissa pakolaiset itse kertovat erilaisista kokemuksistaan: miten he pakenivat kotimaastaan, miltä tuntui tulla uuteen maahan, millaista oli aloittaa koulu tai hakea työpaikkaa. Jokaista pelin eri jaksoa varten on olemassa opettajan opas, joka auttaa oppitunnin suunnittelussa.

Kaukaa haettua
Kulttuurien museon Kaukaa haettua -perusnäyttely kertoo mistä, milloin, miksi ja kenen tuomina Suomen kansallismuseon 'eksoottiset' kokoelmat ovat päätyneet Suomeen. Näyttelyn peruskouluryhmille suunnattu oppimateriaali sisältää opettajalle tarkoitetut taustatekstit, näyttelyosioihin perustuvat tehtävät sekä kolme vesiaiheista teemapolkua.

Geocube – Maailma sormenpäissä!
Geocube on maantieteen kouluopetusta varten laadittu englanninkielinen (ja espanjankielinen) aineistoresurssi Rubikin kuution muodossa. Kuution sivuilta pääsee tutustumaan 54 maantieteen aihepiiriin ja saa käsityksen siitä, mitä maantieteilijät tekevät.

MIRAVI
ESA:n (European Space Agency) kautta saatavissa lähes reaaliaikaisia satelliittikuvia eri puolilta maapalloa

Suomi

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen – Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista (pdf)
Maisema-alueilla tapahtuvien muutosten seurantaa varten on kehitetty mittareita monitieteisessä Helsingin yliopiston ja Museoviraston tutkijoiden yhteisesti toteuttamassa hankkeessa. Mittarien avulla voidaan tuottaa yhdenmukaista tietoa muutoksista valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Indikaattorit tarjoavat ajankohtaista tietoa myös mm. oppilaitosten käyttöön, jotka saavat seurantajärjestelmän avulla palautetta maiseman hyväksi tehdystä työstään. Tuotanto: Ympäristöministeriö

Virtuaalikunta.net
Virtuaalikunta.net on nuorille suunnattu, kaikille avoin verkkosivusto, jonka tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä ja kiinnostusta kunnalliseen päätöksentekoon. Virtuaalikunta.net pitää sisällään perustietoa kuntien toiminnasta ja tiedon omaksumista tukevia pelisovelluksia. Sivuston on tuottanut Suomen kuntaliitto.

Puistot ja puutarhat – Suomalaisen rakennusperinnön elävä ydinosa
Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2005 teemana oli puistot ja puutarhat. Suomen Kotiseutuliitto on laatinut julkaisun 'Puistot ja puutarhat - Suomalainen puutarhaperinne', josta on iloa sekä biologian että maantiedon kouluopetuksen kehittämiselle. Julkaisu käsittelee asiantuntija-artikkelein Euroopan rakennusperintöpäivien 2005 teemaa monista eri näkökulmista. Puistot ja puutarhat ovat yhtä aikaa sekä osa rakennusperintöä että luontoa. (Huom. Selaa sivua alaspäin vuoden 2005 aineistoihin.)

Wet City
Opetusmateriaalissa käsitellään luonnonmaantieteellisiä kaupunkivesiin liittyviä aihepiirejä, kuten sadevettä, kaupunkipuroja ja kaupunkilampia. Wet Cityn jokaisesta jaksosta löytyy erilaisia tutkimusideoita opetuskäyttöön. Ohjeiden avulla on mahdollista valita luokan kanssa koulun lähellä sijaitseva kaupunkivesi ja ryhtyä tutkimaan sitä tarkemmin. WetCity -oppimateriaali on tarkoitettu peruskoulun maantiedon 7.–9.-luokkien opetuksen tueksi.
Projektia on ollut tukemassa: Helsingin Vesi ja Helsingin kaupungin opetusvirasto

Loisto
Tietoa saariston luonnosta, historiasta, perinteestä ja nykypäivästä. Pääpaino on Askaisten. Kustavin, Merimaskun, Rymättylän, Taivassalon ja Velkuan kunnissa. Seikkailu saaristossa -osio johdattaa kävijän neljälle interaktiiviselle koululaispolulle, jotka on suunniteltu ja toteutettu ensisijaisesti koululaisten ja opettajien apuvälineeksi. Tietopankki-osio sisältää artikkeleita ja linkkejä isompien koululaisten ja aikuisten käyttöön.
Tuotanto: Saaristokulttuuriprojekti

Yhteinen ympäristö

Openmetsä
Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen Metsä oppimisympäristönä -hanke on kehittänyt uudenlaisen avoimen metsäoppimisen resurssin, Openmetsä -portaalin. Openmetsä –portaali on internetin kautta toimiva avoin oppimisympäristö, joka kokoaa ja jakaa oppimisresursseja. Openmetsä-portaaliin voi tuottaa ja sieltä voi löytää metsäntutkimukseen, oppimiseen, kulttuuriin ja luontoon luokiteltuja sisältöjä.

Energiantuotanto
Norjan opetushallinnon tuottamissa energia-aihioissa havainnollistetaan animaatioina erilaisia energiantuotantotapoja.

Luontoon.fi
Ohjeita luonnossa liikkumiseen löydät Metsähallituksen ylläpitämältä luontoon.fi-sivustolta.

Globaali-ikkuna
Globalisaatiota tarkastellaan materiaalissa kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa eri aloilla työskentelevät ihmiset kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä. Globaali-ikkuna sopii esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden opiskelun tueksi.

Suomen luonnontieteellisten kokoelmien ja museoiden kartoitus 2006
Oppaan avulla voi tutustua museoihin ja muihin asiantuntijalaitoksiin talletettuun luonnonperintöön. Näiden julkisten tai pelkästään tutkimuskäytössä olevien kokoelmien lisäksi maastamme löytyy myös erilaisia luontokeskuksia ja aiheeseen liittyvää muuta näyttelytoimintaa.Kartoituksessa on mukana 42 luonnontieteellisen kokoelman yleiskuvaus sekä tietoa kokoelmien historiasta ja saavutettavuudesta.
Julkaisija: Suomen museoliitto

Ilman muutosta
Sivuston tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään, että ilmastonmuutos on monimuotoinen ja monialainen ongelma. Verkko-oppimateriaali perehdyttää ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin. Lisäksi opet@t-palvelussa (vaatii rekisteröitymisen) on aineiston käytön tueksi paljon tehtäviä eri oppiaineisiin sekä Roolisimulaatio ilmastokokouksesta, johon sisältyy esittelykalvot sekä ohjeet paneelikeskustelun järjestämiseksi.
Tuotanto: Taloudellinen tiedotustoimisto

Ilmatieteenlaitos
Tiedottaa säähän, ilmastoon ja ilman laatuun liittyvistä asioista. Lisäksi sivuilta löytyy paljon tietoja mm. ilmaston muutoksesta, otsonista ja avaruustutkimuksesta.
Tuotanto: Ilmatieteen laitos

Ympäristökasvatuksen projektisivusto
Sivusto keskittyy ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimukseen, mutta sieltä löytyy lisäksi mm. osio Arjen valinnat ja vaikuttaminen, josta löytyy vinkkejä, miten voi toimia ympäristövastuullisesti arjessa. Tuotanto: Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijat.

Ympäristöhallinnon tuottamaa aineistoa

luonnonsuojelusta, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
vesistöjen happamoitumisesta
ilmasta ja ilmansuojelusta

Ympäristökasvatuksen projektisivusto
Sivusto keskittyy ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimukseen, mutta sieltä löytyy lisäksi mm. osio Arjen valinnat ja vaikuttaminen, josta löytyy vinkkejä, miten voi toimia ympäristövastuullisesti arjessa. Tuotanto: Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijat.

Itämeriportaali
Tarjoaa monipuolista Itämeren ympäristötietoa mm. reaaliaikaista tietoa Itämerestä, levätietoja ja Itämerta käsitteleviä artikkeleita aihepiireistä yleistä, veden liikkeet, jääolot, aineiden kierto, mikrobit, kasvit ja eläimet, ihmisen vaikutus ja tutkimus. Ympäristökasvatus-osioon on koottu aineistoja kouluille.
Tuotanto: Merentutkimuslaitos

Olipa kerran ihan pimeetä
Kulttuurien museon Olipa kerran ihan pimeetä -näyttelyyn liittyvän oppimateriaalin tehtävät on jaoteltu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat Keksintöjen kronologia, Alue ja energia, Aurinko ja elementit, Toimintahuoneet sekä Kierrätys. Tutustu myös näyttelyn esittelyyn.

Luovasti luonnonvaroista
Sivusto on suunniteltu opettajan tausta-aineistoksi tukemaan luonnonvara-asioiden käsittelyä. Tarkoitus on innostaa opettajia tarttumaan ajankohtaiseen aiheeseen ja antaa opetukseen esimerkkejä myönteisestä kehityksestä sekä innovaatioiden tärkeydestä. Opetusmateriaali osoittaa, ettei luonnonvarojen käyttö ole uhka, vaan mahdollisuus ja ratkaisu, kun se tehdään älykkäästi ja vastuullisesti.

NOAA Climate Services
National Oceanic and Atmospheric Administrationin (NOAA) verkkosivusto, jolla olevia aineistoja voi käyttää maantiedon/maantieteen maantieteen opetuksessa. Laaja ja monipuolinen ilmastoaiheinen verkkosivusto, joka sisältää paljon video- ja kuva-aineistoa.

Soidensuojelu
Suomen luonnontilaiset suot muodostavat huomattavan osan Euroopan säilyneestä biologisesti arvokkaasta ja monimuotoisesta alkuperäisluonnosta. Suomen luonnonsuojeluliiton aineisto sisältää monipuolisen kuvauksen soista ja soiden tilasta.

Itämeren oppimispolku
Verkkoportaali, joka kokoaa Itämeri-aiheista materiaalia kasvattajien käyttöön

Ilmasto-opas
Ilmasto-opas tarjoaa jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta

Geologiaa helposti (uef.fi)
Käsikirja kertoo geologian perusilmiöistä ja käsitteistä kansantajuisesti. Käsikirjassa on vahvasti mukana ympäristövastuun näkökulma eli maankuoren luonnonvarojen merkitys ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Kartat

Maaperäkartan käyttöopas
Sivuston tarkoituksena on perehdyttää kartankäyttäjiä maaperäkartoituksen perusteisiin: maalajien luokitukseen ja tunnistamismenetelmiin, kartan kuvausohjeisiin sekä geologisten ja hydrogeologisten tietojen taustaan, joiden tunteminen ja ymmärtäminen mahdollistaa kartan tehokkaan hyväksikäytön ja tulkinnan.
Tuotanto: Geologian tutkimuskeskus

Karttapaikka sisältää karttojen lisäksi opetustehtäviä alakoulujen, yläkoulujen ja lukioiden oppilaille.
Tietoa kartoituksesta ja niiden sisältämän informaation tulkinnasta
Tietoa ilmakuvauksesta ja ilmakuvakartoista
Tuotanto: Maanmittauslaitos

NASA
Erinomainen tiedonlähde opettajalle. Sivuilta löytyy avaruusluotaimien ja avaruusteleskoopin ottamia kuvia ja videopätkiä. Planeettojen ja galaksien kuvien lisäksi NASA:n sivuilla on kuvia maapallosta. Avaruudesta otetut kuvat ovat hyvä lisä esimerkiksi karttojen ja ilmakuvien ohella. Lisäksi sivuilta löytyy mielenkiintoisia animaatioita, videoita ja panoraamakuvia esimerkiksi trooppisista myrskyistä ja merivirroista.

OneGeology Europe
OneGeology Europe on ensimmäinen digitaalisessa muodossa oleva monikielinen Euroopan geologinen karttapalvelu, joka on saatavana Internetissä. Se antaa uudenlaista tukea luonnonkatastrofien ennaltaehkäisemiseen ja terveysriskien tunnistamiseen Euroopan tasolla. Palvelua voi käyttää myös suomeksi.

Retkikartta
Retkikartasta voi hakea retkeilykarttoja eri puolilta Suomea. Reittejä voi hakea erilaisilla kriteereillä koko Suomesta tai rajatulta alueelta. Karttoja voi tarkastella myös ilmakuvina. Palvelua ylläpitää Metsähallitus.

World Atlas -sivusto
Sivustolta löytyy erilaisia maailmankarttoja ja teemakarttoja, valtioiden välisiä vertailuja sekä eri maiden lippuja. Sivusto on englanninkielinen.