Elämänkatsomustiedon opetus

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. (ops-perusteet 2014)

Ajankohtaista

Reformaation merkkivuosi

Reformaation merkkivuosi kouluissa

Reformaation merkkivuoden aineistoa kouluille lukuvuodelle 2016–2017 julkaistaan kevään aikana.

Suomi100

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017

Opetushallitus innostaa ja kannustaa kaikkia Suomen päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden monipuolisesti opetuksessa ja kaikissa muissa toiminnoissaan lukuvuosina 2016–2017 ja 2017–2018