Opintokokonaisuuksia ja oppituntiesimerkkejä

Tämän virikeaineiston opetuskokonaisuudet noudattavat opetussuunnitelman perusteitten pohjalta täsmennettyä sisältörunkoa, jossa oppiaines on jaoteltu luokkien 1–5 osalta vuosiluokittain eteneviksi vuosiviikkotunnin laajuisiksi kokonaisuuksiksi ja luokkien 6–9 osalta samoin vuosiviikkotunnin laajuisiksi kursseiksi. Käytetty sisältörunko on yksi tapa konkretisoida opetussuunnitelmaa. Opettajaa sitoo kuitenkin kunnan ja koulun opetussuunnitelma. Tässä aineistossa alkuopetusluokille on ajateltu kummallekin yhden viikkotunnin verran opetusta.

Jäsentelyä oppiaineksesta luokille 1–5  (pdf)

Opetussuunnitelman perusteissa määritellään alkuopetuksessa opetettavaksi neljän aihealueen sisällä seuraavat kohdat:

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu

  • Minä ja muut 
  • Hyvä, oikea ja väärä 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti

  • Kuka olen ja mitä osaan
  • Kasvan ja kehityn

Yhteisö ja ihmisoikeudet

  • Kotini
  • Koulussa

Ihminen ja maailma

  • Ympäristö ja luonto
  • Elämän synty ja kehitys

Tässä aineistossa jokaista kohtaa varten esitellään useamman oppitunnin kokonaisuus, joka myös ottaa huomioon opetussuunnitelman yleiset aihekokonaisuudet.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen