Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu

Ihmissuhteiden ja moraalisen kasvamisen käsittelyssä on tärkeää luoda suvaitseva ja toiseutta kunnioittava ilmapiiri sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä tukeva toimintaympäristö. Omassa ryhmässä harjoitellaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja aikuisten ja toisten lasten kanssa. Eläviä ystävyyssuhteita pyritään luomaan myös ryhmän ulkopuolelle järjestämällä toimintaa lähiympäristössä ja laajemminkin.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen