Minä ja muut

Teemana ovat ystävyys sekä minä ja muut. Minä ja muut -osiossa pohditaan esimerkiksi, miten ihmisiin tutustutaan, miten tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja mitä on auttaminen. Ystävyyttä tarkastellaan esimerkiksi seuraavista näkökulmista: Kuka on ystävä, millaisia ystävyyssuhteita voi olla olemassa ja mikä on ystävyyden merkitys elämässä?

Tässä jaksossa toteutuu erityisesti aihekokonaisuus 1. Ihmisenä kasvaminen.
 

Minä ja muut
  • Omakuva – minäkuva ”oman elämän aurinko”
  • Miten tutustun toisiin?
  • Ystävyys ja kavereiden hankinta
  • Miten tulen toimeen toisten kanssa?
  • Kiusaaminen
  • Toisen asemaan asettuminen ja empatia
  • Erilaisuus
  • Auttaminen
  • Aikuiset ja lapset

  • Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax