Aikuiset ja lapset

Millaisia aikuiset ovat?
Millä tavoin he eroavat lapsista?
Miten aikuiset puhuvat?

Keskustellaan siitä, millaisia vapauksia, vaatimuksia ja velvoitteita aikuisuus tuo tullessaan. Mitä lapsi voi tehdä ja aikuinen ei? Mitä aikuinen voi tehdä ja lapsi ei?

Oppilaat listaavat heille tärkeitä aikuisia. Piirretään taululle ihmisen elämänkaari ja siihen erilaisia tapahtumia. Leikitään ajatuksella ”minä aikuisena”. Tehdään omakuva unelma-ammatista, suunnitellaan unelmakotia ym.

 • Lapsen oikeudet ja velvollisuudet: mitä lasten pitää ryhmän mielestä tehdä?
 • Aikuisen oikeudet ja velvollisuudet: mitä aikuisten pitää ryhmän mielestä tehdä?

Opettaja kertoo oppilaille, että on olemassa ihan oikea, monien maiden yhteinen Ihmisoikeuksien julistus. Käydään läpi sen pääkohdat alkuopetukseen sopivalla tavalla ja pohditaan yhdessä, kuinka periaatteet ovat maailmassa tähän mennessä toteutuneet.

Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet

Kaikilla lapsilla on oikeus

 • elää ja kasvaa
 • puhua ja tulla kuulluksi
 • oppia maailmasta sanomalehtien, kirjojen, radion ja television välityksellä
 • nimeen ja kansalaisuuteen
 • yksityisyyteen
 • suojeluun väkivaltaa, väärinkäyttöä, laiminlyöntiä ja riistoa vastaan
 • terveydenhuoltoon ja sairauksien ehkäisyyn
 • riittävään ruokaan ja puhtaaseen veteen
 • turvalliseen asuinympäristöön
 • koulutukseen
 • omaan kulttuuriinsa, uskontoonsa ja kieleensä
 • suojeluun laittomilta huumeilta
 • saada tietoa oikeuksistaan
Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen