Omakuva – minäkuva ”oman elämän aurinko”

Piirretään käsitekartta, jossa keskellä aurinkona omat kasvot. Auringosta lähtevien säteitten päihin piirretään itselle kaikkein tärkeimmät asiat (läheiset, ym.). Näitä töitä voi varioida lähes loputtomiin. Voidaan tehdä vastaava kuva, jossa käsitellään itselle hauskoja tekemisiä, harrastuksia ym. Voidaan myös kuvata omia toiveita ja haaveita, pelkoja, tunteita, ryhmiä, joihin kuuluu ym.  Silloin työn nimi ei ole ehkä ”aurinko”.
Useimmiten lähtökohtana ovat kuitenkin oman elämän kaikkein keskeisimmät asiat.
Kuvat esitellään joko koko luokan edessä tai omassa, pienemmässä ryhmässä. ”Elämän auringot” voidaan myös esitellä parille, jolloin juttua jatketaan mahdollisesti siten, että pari esitteleekin kaverinsa muulle ryhmälle. Toimintaa voidaan varioida opetusryhmän koon ja muiden muuttujien mukaan.

Tällä luodaan pohjaa keskusteluille elämän hyvistä asioista, kunkin omista jutuista sekä siitä, että olemme kaikki erilaisia.

Opettajan tehtävä on luoda ja vaalia turvallista ja avointa ilmapiiriä, jotta ujoinkin oppilas saisi sanottua jotakin itsestään tai kaveristaan. Kuuntelijoiden roolia on myös syytä korostaa ja tähdentää kuuntelemisen tärkeyttä. Lisäkysymysten tekoon kannustetaan ja opastetaan.

Yksi variaatio tästä tuokiosta voisi olla ”Hyvä minä” -tunti, jossa keskitytään omien hyvien ominaisuuksien listaamiseen. Lopuksi voidaan todeta, että ollaan sentään aika mainioita ihmisiä!

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Piirros: Luka Appelberg