Miten tutustun toisiin?

On tärkeää, että tunnen itseni hyväksytyksi omana itsenäni. Silloin voin myös hyväksyä muut ja uskallan rohkeasti avata keskustelun toisten kanssa.

Elämänkatsomustiedon ryhmässä voidaan miettiä erilaisia keinoja tutustua toisiin lapsiin. Kerrotaan esimerkkejä ja tarinoita omasta elämästä. Oppilasryhmä ja sen prosessit ovat itsessään väline oppilaiden oivallukseen ryhmään kuulumisesta ja siinä kehittymisestä. Erilaiset tutustumisleikit lukuvuoden alussa vahvistavat ryhmän yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen