Ystävyys ja kavereiden hankinta

Opettaja virittää keskustelua siitä, kuinka tutustutaan toisiin ihmisiin. Miten uusia kavereita hankitaan tai miten tutustutaan mukavantuntuiseen uuteen luokkatoveriin. Opettaja esim. kertoo hauskan esimerkin omasta elämästään. Oppilaita kannustetaan kertoilemaan ja keksimään erilaisia keskustelunavauksia, ja kirjoitetaan avainsanoja taululle. Oppilaat kopioivat tai piirtävät.

Dramatisoidaan erilaisia tutustumistilanteita. Vaihdellaan käyttäytymistä ystävällisestä vähän uhoavaan jne. Katsotaan, miten dialogi etenee.

Piirretään taululle tai vihkoihin ”hyvä ystävä”. Keskustellaan hyvän ystävän ominaisuuksista. Kirjoitellaan sanoja vihkoihin. Hyvän ystävän kuvaamisessa käytetään aiemmin opittua käsitekarttaa.

Lopuksi voidaan laulaa tai kuunnella musiikkia. Ystävyydestä kertovia kappaleita löytyy  koulujen laulukirjoista ja levyiltä.

Sananlaskuja

  • Hädässä ystävä tunnetaan.
  • Kun etsii virheetöntä ystävää, jää ystävättä. (turkkilainen sananparsi)
  • Ole aina ystävällinen.

Tarina surullisesta karhunpennusta (pdf)

Kirjallisuutta:

Grindley, Sally - Dann, Penny : Ystävyys on suuri onni. WSOY

Tove Jansson: Tarinoita Muumilaaksosta. WSOY 2003

Zdenek Miler - Hana Doskocilová: Myyrä ja kotka. Otava

Zdenek Miler - Doskocilova, Hana: Myyrä parantaa hiiren. Otava

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax