Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti

Aihealuetta käsiteltäessä kiinnitetään huomiota siihen, että uskontokuntiin kuulumattomien lasten vähemmistöidentiteettiä rakennetaan myönteiseksi arvostamalla heitä osana omaa yhteisöään ja muuta yhteiskuntaa. Lasta ohjataan arvostamaan oman perheensä elämänkatsomusta sekä eri uskontojen katsomustapoja ja kulttuurisia ilmenemismuotoja.

Tässä  aihepiirissä toteutuvat erityisesti aihekokonaisuudet 3. Viestintä ja mediataito sekä 6. Turvallisuus ja liikenne

Käsiteltäviä aiheita ovat Kuka olen ja Mitä osaan sekä Miten kehityn ja kasvan. Tarkastelun kohteena ovat mm. Ihmisten ulkoiset piirteet eli miltä näytän, Ihmisten ominaisuudet eli millainen olen, mitä harrastan, Erilaiset tunteet eli mitä ajattelen, milloin olen iloinen, surullinen, vihainen, onnellinen jne. Keho ja sen toiminta, elämänkaari, elämänvaiheet, vanheneminen, vanhuus sekä sairaus ja kuolema.

Toimintamuotoina voi olla esimerkiksi

  • kummioppilas tai kummiluokkatoiminta koulun elämänkatsomustiedon  oppilaiden kanssa
  • yhteinen toiminta esim. retket ja juhlat paikkakunnan tai asuinyhteisön uskontokuntiin kuulumattomien perheiden kanssa
  • tutustuminen muiden elämänkatsomustiedon ryhmän jäsenten tapoihin  ja erilaisiin kalendaarijuhliin
  • tutustuminen uskontokuntiin kuulumattomien nimenanto-, avioliittoon vihkimis- ja hautajaisjuhliin
  • et-ryhmän esittäytymis- ja tiedotuspäivä tai -viikko omassa esiopetusryhmässä
Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax