Keho ja sen toiminta

Ihmisen keho on kuin koneisto, joka rakentuu erilaisista tiettyihin tehtäviin soveltuvista osista. Omasta kehosta ja sen toimintakyvystä huolehtiminen on tärkeää. Omasta kehosta huolehtimisen neljänä perusasiana voidaan ottaa esille ja käsitellä lepo, puhtaanapito, ravinto ja liikunta. Elämänkatsomustiedon tunnilla voidaan keskittyä näiden neljän asian vaikutuksen pohtimiseen oman kehon pääkohteiden, luuston, lihaksiston, sydämen ja verenkierron, keuhkojen ja hengityksen sekä aistien, aivojen ja ajatustoiminnan osalta. Osaan oman kehon toiminnasta ja toimintakyvystä voi ihminen itse vaikuttaa, joko hyvään tai huonoon suuntaan. Osa kehosta toimii automaattisesti, mutta miksi? Keho myös viestii omistajalleen erilaisista tarpeista; yhteisesti voidaan pohtia miten ja mistä. Toisena tärkeänä ihmiskehon tarkastelutapana voidaan käsitellä syitä, miksi ihmisen keho on sellainen kuin on, mitä ihmiskeho mahdollistaa enemmän kuin muiden nisäkkäiden kehot?
Entä jos keho vahingoittuu tai on alusta pitäen normaalista poikkeavassa kunnossa? Mitkä toiminnot voi korvata tai mitä ilman voi tulla toimeen?

Tuntiesimerkkejä

  1. Piirretään ihmisen ääriviivapiirros. Lisätään piirrokseen aivot, sydän, keuhkot, aistinelimet, muutamia luita ja lihaksia. Viereen piirretään neljä omasta kehosta huolehtimisen keinoa: lepo, puhtaanapito, ravinto ja liikunta. Mikä vaikuttaa mihinkin? Minkä huolehtimiskeinon puutteesta keho viestii itse?
  2. Piirretään ihmismalli ja viereen erilaisia eläinmalleja. Yritetään keksiä yhdessä mahdollisimman samanlainen ja mahdollisimman erilainen keho sekä siltä väliltä jokin tuttu nisäkäs, esim. kissa, koira, orava tms. Pohditaan, mitä samanlaisia ja mitä erilaisia toimintoja ja mahdollisuuksia kehoilla on? Mitä ihmiskeho voi tehdä ja mitä ei? Mietitään, mitä seuraisi, jos ihmiskehoon lisättäisiin esim. häntä, vaihdettaisiin tassu tai siipi käden tilalle yms.
  3. Ihminen voi huolehtia kehostaan, mutta myös vahingoittaa sitä. Vahingoittamiseen riittää myös jonkin perustarpeen laiminlyöminen tai siitä huolehtiminen vääränlaisella tavalla. Mikä huolehtimiskeinoista voi mennä helpoiten huonoon suuntaan? Voiko jotain tai kaikkia neljää tehdä liikaa?  Pohditaan ja listataan asioita, jotka vahingoittavat kehon tärkeimpien osien toimintaa.
  4. Keho voi myös vahingoittua tai olla normaalista poikkeava. Mitä kehonosia voidaan korvata tai korjata, ja mitä ilman voi tulla toimeen? Ihminen on kekseliäs ja kehittänyt monenlaisia apuvälineitä ja muita keinoja tulla toimeen myös vammautuneella keholla. Aistit voivat korvata toisiaan ja niin edelleen. 

 

Olennaisia asioita

Ihmisen kehon toimintakyky ja hyvinvointi riippuvat myös omasta toiminnasta, ja niihin voi vaikuttaa erilaisilla valinnoilla, tavoilla ja tottumuksilla. Osan huonosta huolenpidosta huomaa myös itse omista tuntemuksista. Ihmiskehot ovat toisaalta hyvinkin erilaisia, ja myös vammautumisesta tai vahingoittumisesta selviäminen on hyvä ottaa esiin.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen