Lapsuus ja nuoruus

Ensimmäisten elinvuosien aikana lapsi kasvaa nopeasti, oppii monia perustaitoja, mutta tarvitsee toisaalta paljon aikuisen apua. Leikki-iän vaihtuessa koululaisuuteen ja nuoruuteen kasvaa myös vastuun, vapauden, oikeuksien ja velvollisuuksien määrä nopeaan tahtiin. Lapsi oppii uusia taitoja ja tietoja tiellä nopeasti, eikä oppiminen aina tapahdu täysin tasapainossa vastuun ja velvollisuuksien lisääntymisen kanssa. Toisaalta juuri tässä vaiheessa maailma on avoin ja uusi kaikilta osiltaan, ilman ennakkoluuloja tai tottumuksia.

Tuntiesimerkkejä

  1. Elämänkaarikuvaus (iät viitteellisiä) neljässä osassa: vauvaikä 0-1v, leikki-ikä 1-6v, kouluikä 6-12v, murrosikä 13-18v, nuoruusikä 18-25v. Kunkin ikävaiheen kohdalle mietitään erityisten taitojen ja tapahtumien sijoittumista. Suuria muutoksia ja uusia asioita ovat esimerkiksi liikkumisen oppiminen konttaamisesta kävelyyn, puheen oppiminen, leikkien ja laulujen oppiminen, liikkumisen lisääntyminen, juokseminen, kiipeily, pyörälläajo, tarhaan tai leikkikouluun tms. meneminen ja kodin ulkopuoliset kaverit, kouluunmeno, harrastukset, tyttöjen ja poikien erottautuminen ja tykkäämisasiat, lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen ja tiedonhankinnan taitojen saaminen, kokeilun-, kapinan ja itsenäistymisen halu, aikuisuuden tavoitteleminen, muoti ja musiikki, kaveripiirin muodostuminen, työhön tutustuminen ja rahankäyttö, kiinnostus seurusteluun, vanhemmista irtautuminen, itsenäistyminen ja omasta elämästä vastuun ottaminen tulevaisuudensuunnitelmineen. Kaari on pitkä kokonaisuutena, ja neljään osaan jakaminen helpottaa muutosten ja niiden vaikutusten pohtimista.
  2. Erilaisten ikärajojen pohtiminen ja tarkasteleminen, elokuvaikärajat, uskontokuntaan kuulumisesta päättäminen, lapsen mielipiteen kuuleminen, oikeustoimikelpoisuus, ajoneuvojen kuljettamisoikeuksien saaminen, oppivelvollisuus, täysi-ikäisyys jne.

Olennaisia asioita

Oman päätäntävallan, oikeuksien ja kykyjen myötä kasvaa myös vastuun ja velvollisuuksien taakka. Oikeuksia ei ole ilman velvollisuuksia eikä vapautta ilman vastuuta. Omista päätöksistä pitää myös vastata itse.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax