Miten huolehdin terveydestäni?

Oppilaiden terveydestä huolehditaan monin tavoin. Ennen kouluikää terveyttä seurataan neuvolassa, koulussa taas koululääkäri, terveydenhoitaja ja hammaslääkäri seuraavat ja huolehtivat oppilaan terveydestä. Oppilasta ohjataan iän karttuessa kuitenkin yhä enemmän huolehtimaan terveydestään myös itse. Äkillisistä terveyteen liittyvistä asioista huolehtivat tarvittaessa myös opettajat ja muu koulun henkilökunta. Oppilasta voidaan rohkaista kertomaan ja kysymään terveyteen liittyvistä askarruttavista asioista koulun aikuisilta. Myös hyvä olo ja huolien purkaminen ovat osa terveyttä. Oma opettaja ja oppilashuolto huolehtivat osaltaan myös oppilaan hyvinvoinnista.

Tuntiesimerkkejä

  1. Piirretään vihkoon terveydenhoidon ympyrä eli eri terveyspalvelut suureen piiriin ja keskustellaan terveydenhoitoon liittyvistä koulun palveluista. Annetaan oppilaiden miettiä eri terveydenhoitomuotojen aikuisten osaamisen erikoisalueet, vastaanottojen ja henkilöiden nimet ja yhteydenottotavat. Pohditaan, minkälaisia terveysasioita voisi tulla esille ja keneen pitäisi ottaa silloin yhteyttä. Mahdollisia tapauksia ja tarpeita kootaan ympyrän keskelle, ja yhdistetään ne parhaiten sopivaan kohteeseen.
  2. Käsitellään omatoimista terveydestä huolehtimista: Mitä oppilas voi itse tehdä vaaliakseen terveyttään? Piirtäen ja kertoen kootaan erilaisia tapoja. Listaan olisi hyvä tulla ainakin pukeutuminen, ulkoileminen ja liikunta, peseytyminen ja hampaidenpesu, vaatteiden puhtaus, terveellinen ravinto, riittävä lepo ja uni, leikit ja harrastukset ja hyvän mielen asiat. 
  3. Ihminen voi huolehtia terveydestään, mutta myös vahingoittaa sitä. Vahingoittamiseen riittää myös jonkin perustarpeen laiminlyöminen tai siitä huolehtiminen vääränlaisella tavalla. Joskus ihmiset tekevät itselleen vahingollisia asioita mielihyvää saavuttaakseen tai päästäkseen helpommalla. Pohditaan ja keskustellaan terveysasioiden laiminlyönnin perusteista ja erilaisista epäterveellisistä tavoista.

Olennaisia asioita

Lasten terveydenhuolto ja terveyden seuranta on järjestetty pienestä pitäen erilaisin yhteiskunnan palveluin. Omaa vastuuta ja aktiivisuutta tarvitaan myös omien vaikutus- ja valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Samalla kun opitaan seuraamaan omaa terveyttä, on myös hyvä rohkaistua kysymään aikuisilta ja tietää, keneltä ensisijaisesti voi kysyä askarruttavista asioista. Terveyttä voidaan myös pohtia sinänsä arvokkaana asiana elämässä ja miettiä motiiveja siitä huolehtimiseen sekä toisaalta myös syitä huolehtimattomuuteen.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax