Vanheneminen ja vanhuus

Vanheneminen on ajan kulun vääjäämätön seuraus. Ihminen oppii ja kerää kokemuksia jatkuvasti. Jokainen kokemus ja uusi tieto muokkaa ihmisen kuvaa maailmasta. Vastuu ja velvollisuudet lisääntyvät vanhenemisen myötä, samalla toki myös mahdollisuus ja oikeus päättää omista tekemisistään. Ihminen katsotaan täysi-ikäiseksi 18 vuoden iässä, toisaalta aikuisuus katsotaan alkavaksi vasta nuoruusajan päättymisen jälkeen noin reilun parinkymmenen vuoden jälkeen. Vanhetessaan ihminen usein vakiintuu niin mielipiteiltään ja ajatuksiltaan kuin aikeiltaan ja toiminnoiltaankin: hän asettuu aloilleen, perustaa ehkä perheen, vakiintuu tiettyyn maailmankuvaan ja ammattiin, paikkaan ja identiteettiin. Muutos on silti aina mahdollinen. Lopulta ihminen saavuttaa vanhuuden, hänen vastuullaan mahdollisesti olleet lapset ottavat itse vastuun omasta olemisestaan, seuraa tietynlainen uuden vapauden ja maailman aukeamisen paikka. Ihmisen elämänkaari kaikkine muutoksineen ja mullistuksineen on koettu ja nähty, jotain on opittu myös seuraaville samoja asioita kohtaaville jaettavaksi esimerkin kautta, johtopäätöksinä tai kertomuksina omista kokemuksista harkinnan mukaan seuraaville käytettäväksi.

Tuntiesimerkkejä

  1. Piirretään elämänkaarikuvaus aikuisuudesta vanhuuteen. Piirretään eri-ikäisiä ihmisiä, joille keksitään yhdessä elämäntilanteen kuvaus ja kuvaus siitä, minkälainen kyseinen ihminen on. Pohjana voidaan käyttää ystäväkirjasivun tyyppistä pohjaa tms. Kuvia voidaan myös etsiä ja leikata lehdistä ja keksiä kuvan ihmiselle lyhyt elämäntarina. Pohdinnassa apuna voidaan miettiä omia perheen ja suvun eri-ikäisiä ihmisiä.
  2. Sukupuu toimii oman lähipiirin vanhenemisen ja eri ikätasojen karttana. Sukupuu voidaan tehdä osittain kotitehtävänä, jolloin kotoa saadaan tiedot myös henkilöiden iästä yms. lisätietoja tarpeen mukaan.

Olennaisia asioita

Ajan kulku ja erilaiset elämänvaiheet, tulevaisuuden suunnitelmat, erilaisia ihmisiä ja valintoja.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax