Harrastukseni

Monella koululaisella on oma harrastuksensa tai jopa useita. Harrastuksista haetaan mielihyvää tai hyötyä, ne ovat kiinnostuksen ja jopa omistautumisen kohteita. Erilaiset harrasteet voivat tarjota vaihtelua ja jännitystä arkeen, tavoitteita ja onnistumisen kokemuksia. Kestävän harrastuksen edellytyksenä on useimmiten jatkuva into ja motivaatio kiinnostuksen säilymisen kautta. Lapsille harrastuksia on tarjolla paljon, ja mahdollisuus kokeilla kaikenlaista on houkuttelevaa. Liian paljon erilaista ja liian usein ei kuitenkaan ole enää yksittäisen harrastuksen eikä ihmisen itsensä kannalta pitkään mielekästä. Usein harrastukset vaihtuvatkin kokeiluvaiheessa usein, alkuinnostus saattaa hiipua liikaan rankkuuteen ja harrastuksia saattaa kasaantua ylenpalttisesti koulutyön ja kotielämän lisäksi. Erilaiset keräilyharrastukset ovat myös suosittuja, tosin osa varsin kaupallisia ja lyhytkestoisia markkinavaltauksia, esim. keräilykortit yms.

Tuntiesimerkki

  1. Tehdään luokassa tutkimus oppilaiden kiinnostusten kohteista ja harrastuksista. Opettaja kokoaa harrastuksista taulukoonnin, jossa voidaan erotella erityyppisiä harrastuksia. Jakotapoina esim. yksin vai ryhmässä sekä yksilönä vai ryhmänä, ulkona vai sisällä, liikuntaa vai ei liikunnallista, kotona vai jossakin tietyssä paikassa yms. Usein hedelmällinen pohdinnan aihe on myös peruste harrastuksen aloittamiselle: kaverin, sisaruksen tai vanhemman esimerkki, kiinnostus, tarpeellisuus jne.
  2. Tehdään tutkivaa koontia harrastusten määrästä sekä lukumääräisenä että tuntimäärinä viikossa. Kuinka paljon on liian paljon, voiko harrastaa liikaa tai liian montaa asiaa yhtaikaa?
  3. Oman harrastuksen esittelymahdollisuus: mitä harrastan, minkälainen harrastus on, harrastuksen hyviä ja huonoja puolia, vaatimuksia ja edellytyksiä. Oppilaat kertovat usein innostuneesti itselleen läheisistä harrastuksista. Näin voidaan harjoitella sekä muille kertomista että kuuntelemista ja kysymysten esittämistä.
  4. Pohditaan myös harrastusten hankkimisen keinoja, mistä saa aloitusideoita, mistä tietää sopivuuden, mitä sitten,  jos harrastus paljastuukin itselle sopimattomaksi.

Olennaisia asioita

Harrastusten kirjo on suuri. Harrastus on kuitenkin aina valinta. Kaikkea ei voi tehdä, usein on valittava se kaikkein mieluisin useista vaihtoehdoista. Valintaan voi tarvita myös apua, mutta keneltä? Keskustelussa voidaan ohjata oppilasta ajattelemaan harrastusta mielekkäänä ja mukavana asiana, ei liian vakavasti otettavana ”taakkana”. Harrastukset voivat muuttua tärkeäksi osaksi elämää tai toisaalta myös vaihtua, tauota tai unohtua.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax