Ihmisten ominaisuuksia - millainen olen?

Ihmisten tiedot ja taidot ovat melko samanlaisia syntymän hetkellä. Kasvaessaan lapset oppivat erilaisia asioita ympäristöstään ja vanhemmiltaan. Eri puolella maailmaa opitaan erilaisia kieliä ja erilaisia tapoja, kiinnostutaan erilaisista asioista ja opitaan monenlaisia erilaisia taitoja. Jokainen on hyvä jossain, kukaan ei kaikessa. Ihmisten erilaiset taidot ja kyvyt täydentävät toisiaan. Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin, ja jokainen voi auttaa muita jossakin.

Tietojen ja taitojen lisäksi ihmisillä on persoonallisia ominaisuuksia. Joku on seurallinen, joku ujo, joku äänekäs ja joku hiljainen, joku nopea toimissaan ja toinen taas rauhallisen verkkainen käänteissään. Erilaisuus on rikkautta, ja joissain tilanteissa ja tehtävissä tarvitaan erilaisia ominaisuuksia. Kaikkia tarvitaan. Joitakin ominaisuuksia voi myös oppia ja hankkia harjoittelemalla. Joitakin jopa tavoitellaan ja pidetään erityisessä arvossa. Kukapa ei haluaisi olla rohkea, oikeudenmukainen, ystävällinen ja rehellinen.

Tuntiesimerkki

  1. Tehdään luokassa tutkimus oppilaiden kiinnostusten kohteista ja harrastuksista. Oppilaiden omiin vihkoihin voidaan tehdä ympyrä, jossa on neljä lohkoa ja omakuva keskellä. Lohkoihin tulee seuraava otsikointi:
    1. asioita, joissa olen hyvä
    2. asioita, jotka kiinnostavat
    3. asioita, joita haluaisin oppia
    4. asioita, joita minun pitää harjoitella enemmän.
  2. Pohditaan ihmisten erilaisuutta ulospäin hankalammin näkyvissä asioissa. Ominaisuuksista pohditaan myös niiden muokattavuus: voiko ja pitääkö ujon muuttua rohkeaksi, hitaan nopeaksi, seurallisen itsekseen viihtyväksi tai pitääkö kaikkien olla ystävällisiä jne. Millä erilaisilla tavoilla ja adjektiiveilla ihmisiä voikaan kuvata? Mitkä ovat tapoja, mitkä lahjakkuuksia, mitkä opittuja ominaisuuksia? Voiko taiteellisuutta harjoitella? Entä nokkeluutta? Taululle tehtävästä listasta voidaan myös valita tärkeinä ja toivottavina pidettäviä ominaisuuksia sekä pohtia millainen olen ja millaiseksi haluaisin tulla.

Olennaisia asioita

Ihmiset ovat erilaisia myös tiedoiltaan, taidoiltaan ja ominaisuuksiltaan. Tietojen ja taitojen oppimiseen vaikuttavat ympäristön ja kasvamisen lisäksi motivaatio ja kiinnostuksen kohteet, oma toiminta ja valinnat. Ihmisten ominaisuuksia voidaan ajatella myös hyveinä, toivottavina ja ei-toivottavina ominaisuuksina, joita voi halutessaan muokata. Osa ominaisuuksista taas on kiinteä osa kunkin ihmisen persoonallisuutta, minuutta ja ainutlaatuisuutta.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax