Ihmisten ulkoiset piirteet - miltä näytän?

Maapallolla elää yli kuusi miljardia ihmistä. Ihmiset ovat monin tavoin samanlaisia, mutta kuitenkin kaikki erilaisia. On erilaisia kulttuureja, erilaisia tapoja, eri kieliä ja erilaisia koteja. Ihmiset poikkeavat toisistaan myös ulkonäöllisesti. On pieniä, suuria, lyhyitä, pitkiä, vaaleita, tummia, ohuita ja paksumpia ja kaikkea siltä väliltä. Kahta täysin samanlaista ihmistä ei ole. Jopa identtiset kaksoset eroavat toisistaan, vaikkei sitä äkkivilkaisulla huomaisikaan. Ihmiset saattavat arvostella toisia ihmisiä ulkoisten eroavuuksien ja erilaiselta näyttämisen vuoksi. Kuitenkin jokainen meistä on enemmän tai vähemmän erilainen toisten silmissä.

Tuntiesimerkki

Tehdään luokassa erilaisia mittauksia ja tutkimusta oppilaista. Taululle ja oppilaiden omiin vihkoihin voidaan tehdä taulukointia esim. pituusjakaumasta, hiusten väristä tai pituudesta, silmien väristä yms. Sopivan tutussa ryhmässä voidaan leikkiä tunnistusleikkiä, jossa yksi oppilas yrittää piirin keskeltä silmät sidottuna tunnistaa tunnustelemalla kohdalleen osuvan toisen oppilaan.

Vihkotyönä ja keskusteluna voidaan pohtia erilaisuutta omassa luokassa tai koulussa ja miettiä, kuinka paljon ja kuinka näkyvää eroavuutta omasta lähipiiristä löytyy. Kuinka monella tavalla ulkonäön mukaan ihmiset eroavat toisistaan? Keskustelua voidaan laajentaa myös normaalista ulkonäkövaihtelusta poikkeavaan ulospäin näkyvään erilaisuuteen, liikuntavammaisuuteen, tarkoitukselliseen erottautumiseen muodin tai vakaumuksen tähden yms. Voidaan myös pohtia muiden eläinlajien ja kasvien erilaisuutta tai samankaltaisuutta. Ovatko kaikki silakat samannäköisiä?

Olennaisia asioita

Elämän suuri ihme on jokaisen ihmisen erilaisuus. Kuitenkin pohjimmiltaan olemme kaikki hyvin samanlaisia ja helposti ihmiseksi tunnistettavia. Luonnon monimuotoisuus näkyy myös ihmisissä. Joskus ulkonäkö voi poiketa muista myös sairauden tai vamman vuoksi tai tarkoituksellisesti itse muokattuna.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax