Yhteisö ja ihmisoikeudet

Keskustelu edellyttää turvallista ryhmää ja hyväksyvää ilmapiiriä. Kun elämänkatsomustiedon oppilaat yleensä tulevat eri perusluokista, on oppilasryhmän ryhmäyttämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhteisö-sisältöaluetta voidaan tarkastella oman opiskeluryhmän kautta. Tärkeää on tuoda esille jokaisen merkitys tärkeänä yhteisön jäsenenä sekä myös huomata oman toiminnan merkitys yhteisön jäsenenä muiden hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Yhteisön toimintaan ja yhteisössä elämiseen liittyviä sääntöjä tarkastellaan vastavuoroisina sopimuksina. Opetellaan myös kantamaan vastuuta koko ryhmää palvelevista tehtävistä.

Ryhmäytymisen tavoitteeseen ja yhteisön teemaan johdattelee luontevasti tutustumisleikit. Tutustumisleikkien ohella on syytä tarkastella yhteiselämään liittyviä asioita ja ilmiöitä myös tutkimalla erilaisia ryhmiä ja käsitteellistämällä niihin liittyviä ilmiöitä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on myös hyvä muodostaa ryhmälle rakenteita (työskentelymuotoja, sopimuksia ja tavoitteita), jotka tukevat elämänkatsomustiedon opiskelua jatkossa. Sisältö "ihmissuhteet" liittyy läheisesti yhteisön aihepiirin käsittelyyn. Lähtökohtana on hyvä muistaa, että oppilailla on erilainen kokemus ET-ryhmässä toimimisesta. Tätä seikkaa voi tutustumisessa käyttää voimavarana esim. valitsemalla uudelle ryhmäläiselle kummioppilas, joka auttaa uutta tulokasta liittymään tähän uuteen ryhmään. Alussa on myös yhdessä oppilaiden kanssa tarkasteltava, miksi koulussa on ET-opetusta ja miksi oppilas siihen osallistuu.

Tässä aihepiirissä toteutuvat erityisesti aihekokonaisuudet 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen