Ihminen ja maailma

Tarkastellaan ihmistä osana luontoa sekä luontoa ihmisen elinympäristönä, josta hän on vastuussa. Pohditaan elävän ja elottoman luonnon erottelua sekä esitellään alustavasti naturalistista maailmankuvaa. Lasta ohjataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tiedostamaan vastuunsa omasta ympäristöstään tutkimalla ympäristöongelmien luonnetta ja oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Pyritään luomaan elävä tunnesuhde lähiympäristöön, suhtautumaan ympäristöön suojelevasti ja rakentavasti sekä osallistumaan aktiivisesti ympäristöä koskevien ongelmien ratkaisemiseen.

Käsiteltävät aiheet ovat ympäristö ja luonto sekä elämän synty ja kehitys. Luonto-teemassa käsitellään eloton ja elävä, eläimet ja kasvit, erilaisia luonnonympäristöjä tai miten liikun luonnossa. Elämän synty ja kehitys -jakso tarkastelee kertomuksia maailman synnystä, elämää ja kuolemaa luonnossa sekä maaplaneettaa ja maailmankaikkeutta.

Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi

  • tutkimusretket luontoon ja rakennettuun ympäristöön
  • kulutus/kierrätys, jätteiden lajittelu sekä kompostointi
  • kasvimaan ja puutarhan hoitaminen.

Tässä aihepiirissä toteutuvat erityisesti aihekokonaisuudet 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä 7. Ihminen ja teknologia.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen