Eläimet ja kasvit luonnossa

Ihminen on osa luontoa ja eräs harvoista elinympäristöään muokkaamaan pystyvistä elämänmuodoista. Ihminen on kuitenkin samasta luonnosta syntyjään ja edelleen muusta luonnosta riippuvainen monin tavoin. Kaikki ravinto on lähtöisin luonnosta, hyvinvointi vaatii luonnosta nauttimista ja kaikki hyödykkeet ovat lähtöisin luonnon elementeistä, on sitten kyse juomavedestä, vaatteista, talonrakennustarpeista tai kotieläimistä. Suuren osan luontoa on ihminen jalostanut, kesyttänyt ja muokannut, mutta osa on edelleen koskematonta. Kuitenkin ihmisen toiminta välillisesti vaikuttaa kaikkiin elämänmuotoihin. Vaikutus on kuitenkin kaksisuuntaista, vaikka muista eliöistä ihmisen toimintaan vaikuttavaa linjaa ei niin selvästi näy. Aiheessa ”Eläimet ja kasvit luonnossa” voidaan keskittyä tarkastelemaan luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja ja vetää joitakin esimerkinomaisia yleistyksiä ihmisen luonnonvaraisiin eliöihin kohdistuvasta toiminnasta tai kytköksistä.

Tuntiesimerkkejä

  1. Tehdään kollaasityyppisesti leikaten ja liimaten kuvia lehdistä tai vaihtoehtoisesti piirtäen ja maalaten kaksiosainen lajittelutehtävä eläimistä ja kasveista. Koonti tehdään erittelemättä kaikista mahdollisista eläimistä ja kasveista. Tehtävän lopuksi pohditaan kootuista asioista, sopiiko niihin sellaisia väittämiä kuin luonnollinen, luonnonmukainen, kesytetty, muokattu, jalostettu, viljelty tms. Ihmisen omaan käyttöönsä ottamista eliöistä pohditaan alkuperää, muokkaamisen syitä ja luonnosta löytyvää lähinnä vastaavaa eliötä.
  2. Piirretään tai maalataan kuva oppilaan kotipaikan tai koulun ympäristön luonnontilaisesta paikasta ja sen tyypillisestä eläimistöstä tai kasveista. Tehtävänanto voi olla muotoa ”Mitä luonnon eläimiä tai kasveja näet ikkunastasi?” tms. Koulun lähiympäristössä toteutettuna aihe on hyvä ulkonaliikkumisen tai pienen retken toteuttamisen kannalta. Piirustustehtävän sijaan tai lisänä voidaan pitää bongauslistaa ja yrittää nähdä ja tunnistaa mahdollisimman monia lajeja.
  3. Pohditaan luonnonsuojelua niin eläinten kuin kasvien kannalta. Kerrataan luonnonsuojelun idea ja pohditaan sen merkitystä. Keskustelunaiheeksi on hyvä ottaa esille lasten omia kokemuksia luonnonsuojelusta. Voidaan kerätä erilaisia toimenpiteitä luonnon turvaamiseksi alkaen jokapäiväisestä roskien lajittelusta ja päätyen luonnonsuojelujärjestöjen olemassaoloon ja toimintaan. Luonnonsuojelulla tarkoitetaan yleensä alkuperäisen luonnon suojaamista erityisin toimenpitein ihmisen hävittävältä ja muuttavalta vaikutukselta. Luonnonsuojeluun kuuluu myös luonnonesineiden ja olioiden, mm. harvinaisten kasvien, eläinten ja luonnonmuodostumien säilyttäminen ja sukupuuttoon kuolemisen estäminen. Toisaalta siihen kuuluu lisäksi jo vahingoittuneen luonnon korjaaminen ja sitä uhkaavien tekijöiden ennaltaehkäisy.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen