Erilaisia ympäristöjä 1

Ensimmäisten vuosiluokkien aikana oppilaat tutustuvat ennen kaikkea oman lähiympäristönsä ilmiöihin ja olemukseen. Ympäristöjen erilaisuuksiin tutustutaan kotimaisten ympäristöjen kautta lähtien omasta elinympäristöstä ja pohtien muunkaltaisia elinympäristöjä hyvine ja huonoine puolineen ennen kaikkea omasta lähiympäristöstä lähtien ja sitä vertailupohjana pitäen. Oppilaiden kokemukset toisenlaisista elinympäristöistä perustuvat usein lomamatkoihin, sukulaisvierailuun, lomamökkeilyyn tms., ja luokassa on usein variaatiota eri puolilta maata ja jopa ulkomailta, niin että lähtökohtana voidaan usein käyttää oppilaiden omia kokemuksia erilaisissa ympäristöissä toimimisesta. Pääasiallisesti voidaan käyttää kahta luokittelutapaa, maantieteellistä ja asutustyyppistä, jotka ovat lasten ympäristössä eniten vaikuttavia tekijöitä.

Tuntiesimerkkejä

  1. Luokitellaan erilaisia elinympäristöjä ihmisten asumistavan ja -tiheyden mukaan, esim. kaupunki, taajama, maaseutu, jotka edelleen jakautuvat esim. kaupungissa keskustaan ja lähiöihin, taajamassa samoin, tai eri asumismuodot, kuten kerrostaloalue, omakotialue, maatila yms. Pohditaan asumismuotojen hyviä ja huonoja puolia, esimerkiksi mitä etuja tiiviistä tai hajanaisesta asumisesta on, miten se vaikuttaa lasten jokapäiväiseen elämiseen (harrastukset, kaverit, liikkuminen yms.).
  2. Luokitellaan elinympäristöjä maantieteellisin perustein, esimerkiksi eri puolilla Suomea, meren tai järven lähettyvillä, pelto- tai metsämaisema, eteläisen, itäisen, läntisen, keskisen ja pohjoisen Suomen erilaisuus.
  3. Oppilasryhmässä saattaa olla oppilaita, joilla on kokemuksia elämästä muissa maissa ja kulttuureissa. Tätä resurssia kannattaa hyödyntää jatkamalla keskustelua myös muista kuin lasten suomalaisesta elinympäristöstä.
  4. Perehdytään erityisesti oman lähiympäristön erityispiirteisiin. Mitä sellaista omasta lähiympäristöstä löytyy, mikä poikkeaa muista keskustelluista ympäristötyypeistä? Etsitään ennen kaikkea arvokkaita ja erityisiä asioita, joita ei arkiajatuksissa aina välttämättä huomaa, esimerkkinä vaikkapa mietintä ”mitä kertoisit matkailijoille omasta kotiseudustasi?”

Olennaisia oppitunnin asioita

Käsitellään ihmisten elinympäristöjen monimuotoisuutta ja mahdollisia syitä tiettyyn ympäristöön asettumiselle. Vertaillaan erilaisten elinympäristöjen ominaispiirteitä, ja otetaan esille erityisesti oman lähiympäristön erityispiirteet.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax