Erilaisia ympäristöjä 2

Vaikka Suomi on globaalisesti ajatellen pieni maa, sen sijainti ja ulottuvuus pohjois-eteläsuunnassa, pitkä rannikko sekä molemmin puolin länsi-itäsuunnissa etenkin historiallisesti suuret ja vaikutteita antaneet naapurimaat ovat luoneet maahamme niin kulttuurillisesti kuin maantieteellisesti hyvin toisistaan poikkeavia alueita. Suomalainen elämänmeno sinänsä on hyvin samankaltaista eri puolilla maata, mutta omaleimaisuus on silti monissa asioissa huomattava. Elämä eteläisellä rannikolla, saaristosta puhumattakaan, on kovin toisennäköistä kuin itäisellä metsävyöhykkeellä. Oppilaille voi avata kulttuurivaikutteita ja luonnonympäristöjen monimuotoisuutta omasta ympäristöstä liikkeelle lähtien.

Tuntiesimerkkejä

  1. Tutustuminen Suomen historiallisiin maakuntiin ja niiden luonnehdintaan, sijaintiin Suomen kartalla ja tärkeimpiin eroavaisuuksiin. Aloitetaan esimerkiksi ensin omasta kotiseudusta ja jatketaan sitten oppilaiden mahdollisen kokemustiedon mukaan. Isoa karttaa ja kuvia maakunnista ja niiden erikoisuuksista voidaan käyttää apuna. Oppilaille voidaan jakaa vihkoon liitettäväksi karttapohja, johon maakunnat nimetään. Kustakin maakunnasta on hyvä piirtää taululle ja oppilaille vihkoihin jokin yhteisessä keskustelussa esille nouseva tunnusomainen kuva, miellekarttatekniikka toimii myös erinomaisesti tässä tilanteessa. 
  2. Matkailu-kollaasit eri puolilta Suomea. Oppilaat valmistavat askartelutyönä jonkin maakunnan kuvakollaasin. Kotimaan matkailuesitteistä (saatavissa ilmaismateriaalina lähimmästä matkailuinfosta) voidaan leikata juuri sille ympäristölle ominaisia näkymiä ja erikoisuuksia.

Olennaisia asioita

Otetaan esille Suomen monimuotoisuus niin luonnonolosuhteiden kuin alueellisten kulttuurierojen kannalta. Tarkastellaan oman asuinympäristön erityisiä luonnonolosuhteisiin ja kulttuuriin liittyviä piirteitä.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax