Perheen merkitys minulle

Tässä käsitellään perhettä kasvun tukena, sääntöjä ja kotiintuloaikoja. Keskustellaan perheiden sisäisistä pelisäännöistä. Oppilaat voivat laatia ihannesäännöt yhdessä ja verrata niitä omassa kodissaan vallitseviin normeihin. ”Lasten säännöt” ja ”Vanhempien säännöt” kirjataan lyhyesti ja ytimekkäästi taululle ja kopioidaan vihkoon.

Laaditaan yhdessä ”lastenkasvatuksen kultainen ohjekirja vanhemmille”. Nyt oppilaat saavat viestiä toiveitaan siitä, miten haluavat itseään kohdeltavan. Leikitään roolileikkejä, joissa on tilanteita arkisista tapahtumista perheissä. Lapset saavat näytellä äitejä ja isiä!

Monissa länsimaissa ajatellaan, että vanhemmuus kestää siihen saakka, kunnes lapsi kasvaa aikuiseksi. Tämä itsenäisyyteen kasvattaminen ja sen korostaminen lapsen kasvatuksessa alusta asti ei kuitenkaan ole tyypillistä monissa muissa kulttuureissa, joissa vanhemmuus voidaan kokea elinikäiseksi sitoumukseksi ja joissa perheen yhtenäisyys on hyvin tärkeä vaikka lapset olisivat jo aikuisia. Luokassa voidaan keskustella esimerkiksi siitä, onko ihminen aina jonkun lapsi vaikka olisi jo kasvanut isoksi. Ja kuinka kauan vanhemmuus kestää?

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen