Koulussa

Osiossa käsitellään seuraavia aihepiirejä:

  • Mikä on koulu?
  • Miksi käyn koulua?
  • Millainen on hyvä luokka tai koulu?
  • Kuka on opettaja?
  • Käyvätkö kaikki lapset koulua?

Aihepiirin on tarkoitus johdattaa yhdessä oppimisen harjoitteluun. Samalla tarjoutuu tilaisuus erilaiseen ryhmäytymistoimintaan. Lisäksi sivutaan aktiiviseksi kouluyhteisön jäseneksi ja kansalaiseksi kasvamista, demokratian alkeita. Esille voidaan ottaa sekä koulun yleismaailmallisia piirteitä että suomalaista ja jonkun muun maan koulukulttuuria.

Koulu-jakson tunnit voidaan toteuttaa ryhmän yhteisenä keskusteluna, jonka lomassa tehdään vihkotyötä, lauletaan ja leikitään ja katsotaan ehkä kuvia tai filmiä.

Jakson päätteeksi ja arvioinniksi voidaan järjestää näyttely, esitys, koulujuhla tms., jolla jakson asioita kootaan ja tehtyä tutkimustyötä arvioidaan.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen