Millainen on hyvä luokka tai koulu?

Hyvän koulun pohtimisen lähtökohdaksi tutustutaan omaan kouluun ja luokkaan. Koulua voidaan tutkia rakennuksen ja henkilöstön osalta, piirtää karttoja ja organisaatiokaavioita yms. kuvia omasta koulusta. Mikäli koulua ei ole aiemmin tutkittu, voidaan valmistaa isompikin koulun esittelytyö tai vaikkapa video koko koululle esitettäväksi.

Omasta luokasta voidaan kertoa ryhmälle samalla kun kartoitetaan oman ET-ryhmän ominaisuuksia ja tutustutaan ryhmään kuuluviin oppilaisiin. Esille otetaan ihmisen kuuluminen erilaisiin yhteisöihin, kuten omaan luokkaan ja ET-ryhmään. Rakennetaan ET-ryhmän ryhmähenkeä leikin, pelin, ryhmätunnusten keksimisen tms. avulla. Vihkoon voidaan kerätä ryhmän jäsenten tiedot, nimet, kuvat, sormenjäljet, hiusnäyte tms. Esiin nousee hyvän koulun tai ryhmän ominaisuuksista todennäköisesti yhteisöllisyys ja turvallinen, luottamuksellinen ilmapiiri.

Hyvää koulua pohdittaessa voidaan eritellä oman koulun hyviä puolia tai mahdollisia puutteita. Esille noussee erilaiset fyysisen ympäristön asiat sekä turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvä seikat.

Voidaan perustaa oma mielikuvituskoulu, jossa on kaikki mahdolliset hyvät ominaisuudet. Oppilaat voivat ryhmissä suunnitella koulun eri osa-alueita rakennuksista henkilöstöön, opetussuunnitelmaan ja sääntöihin tai päätöksentekojärjestelmiin.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen