Käyvätkö kaikki lapset koulua?

Koulun, opettajan ja oppilaan roolien pohdinnan päätteeksi voidaan laajentaa näkökulmaa erilaisiin ryhmiin, eri puolille maailmaa ja eri aikoihin. Erilaiset ryhmät johdattavat erilaisen oppijan aseman ja erilaisten koulujärjestelyjen pohtimiseen. Otetaan esille vammaisten lasten oikeus koulunkäyntiin sekä jokaisen oikeus erilaisiin tukitoimiin.

Eri aikoja pohdittaessa voidaan miettiä, miten ennen opittiin kotona ja oppipoikana koulun ulkopuolella. Missä nykyään opitaan koulun lisäksi? Voidaan pohtia tulevaisuuden mahdollisia oppimistapoja tai erilaista koulua.

Voidaan tutustua lasten kouluun jossakin toisessa maassa. Kehitysmaitten kouluja esitteleviä aineistoja, filmejä ja kuvasarjoja on saatavissa runsaasti. Antoisinta olisi opettajan, vierailijan tai oppilaan omakohtainen kertomus toisenlaisesta koulusta.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen