Kuka on opettaja?

Omaa koulua tutkittaessa tai mielikuvituskoulua luotaessa on todennäköisesti keskusteltu hyvästä opettajasta ja oppilastoverista. Voidaan eritellä lisää koulun ihmisten rooleja ja töitä: oppilaat, opettajat, henkilökunta, oppilashuoltoväki, rehtori jne. Keskustelu ohjataan opettajan ja oppilaan rooleihin sekä erityisesti oppimisen pohtimiseen. 

Miten kukin oppii parhaiten?
Millaisia asioita on helppo tai vaikea oppia?
Miten oppimista voi edistää?
Mistä voi oppia, onko opettaja välttämätön?
Voiko pakottaa toisen oppimaan?

Johtopäätöksenä löytyy ajatuksia tutkimusyhteisöstä, ryhmän ja keskustelun merkityksestä. Jokainen ryhmässä oppii ja voi toimia toisten opettajana. 

Pohditaan hyviä tuntikäytänteitä esimerkiksi miettimällä, mitkä seuraavista ovat hyvän tutkimusyhteisön tunnusmerkkejä, mitkä eivät ole ja miksi:

 1.  Arvostellaan erilaisen puheenvuoron käyttänyttä, eikä arvostella asiaa, jota puheenvuoron käyttäjä esitti.
 2. Perustellaan mielipiteet.
 3. Ollaan valmiita esittämään todisteet omille "tosiasiaväitteille".
 4. Vähätellään eri mieltä olevien näkemyksiä.
 5. Pyritään päättelyssä noudattamaan logiikan periaatteita.
 6. Pyritään olemaan esittämättä epäisänmaallisia mielipiteitä.
 7. Pyritään yhteiseen ratkaisuun pikemmin kuin oman mielipiteen voittoon.
 8. Yritetään jättää huomiotta yhden näkemys, jos se on toinen kuin kaikkien muiden.
 9. Etsitään keinoja, joilla muiden mielipiteet voidaan testata.
 10. Vältetään esittämästä vastaesimerkkejä, jotka  saattaisivat kumota jonkun muun näkemyksen.
 11. Vältetään keskustelun venyttämistä ja äänestetään.
 12. Pyritään osoittamaan muille, mihin he perustavat näkemyksensä ja mitä heidän näkemyksien taakse kätkeytyy.
 13. Hyväksytään yllättävät yleistykset ja olettamukset, jotka eivät loukkaa muita.

Opettajan roolin miettiminen voi johtaa myös esikuvien pohtimiseen: 

 • Keneltä olen oppinut tärkeitä asioita?
 • Ketkä ovat opettaneet koko maailmalle tärkeitä asioita?
 • Voidaan tutustua jonkun suuren opettajan elämäntarinaan (esimerkiksi Dalai Lama Kundun elokuvan avulla, Buddha Pikkubuddha-elokuvan tai -kirjan avulla)

Voidaan käsitellä myös negatiivisia suuria opettajia ja totalitaristisen tai fundamentalistisen ajattelun vaaroja, jos se on luontevaa. Kriittisyys oppimisen ja opettamisen hyveenä tulisi ottaa esille.

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen