Miksi käyn koulua?

Koulun määrittelyn jälkeen luonteva etenemissuunta keskustelulle on henkilökohtainen ja yhteinen pohdinta siitä, miksi koulussa ollaan. Lähtökohtana toimivat oppilaitten omat näkemykset, pienillä oppilailla useimmiten halu oppia jotain tiettyä, kuten lukutaito. Voidaan  kerätä oppilaitten esittämät syyt ja tehdä äänestystilastoa syiden yleisyydestä tai tärkeydestä ryhmässä. Oppilaat voivat piirtää kuvan, josta ilmenee, miksi kukin käy koulua.

Otetaan esille lasten oikeus oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppivelvollisuus. Voidaan selvittää, miten koulut Suomessa järjestetään (verovaroin ilmaista kaikille, ruokailu, oppilashuolto, ilmaiset materiaalit jne.).

Teksti: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen