Tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. (Luku oppiaineen tehtävä sisältää opetuksen päätavoitteet.)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tavoitteet on lisäksi täsmennetty ja jaoteltu kaikkien oppiaineitten osalta kolmeen vuosiluokkaryhmään. Paikalliselta opetussuunnitelmalta odotetaan oppiaineen vuosiluokkaistamista. Elämänkatsomustietoa ei käytännössä opeteta vuosiluokkaryhmissä, vaan yhdysryhmissä. Vuosiluokkaistaminen voidaan toteuttaa tavoitteiden osalta esimerkiksi siten, että jokaisen vuosiluokan tavoitteet ovat samat vuosiluokkaryhmän sisällä1-2lk, 3-6lk ja 7-9lk. Lisäksi tulisi arviointia varten täsmentää tai luonnehtia tavoitepainotuksia eri ikäryhmiä varten, sillä arviointi tapahtuu vuosiluokkaisesti. Tavoitteitten tai sisältöjen vuosiluokkaistamisesta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä kovin monimutkaista, sillä yhdysryhmän opettaminen on jo sinällään haasteellista. Jos koulu noudattaa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta oppiaineisiin laaditaan suoritettavat modulit, jotka voivat olla myös useamman vuoden laajuisia.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet eivät ole oleellisesti muuttuneet edellisistä opetussuunnitelman perusteista, mutta ne on muotoiltu ja luokiteltu 2014 ops-perusteitten yleisten lähtökohtien mukaisiksi. Täsmälliset tavoitteet löytyvät perusopetuksen perusteet -tekstistä.

Sisällöt vastaavat pääosin aiemman opetussuunnitelman sisältöjä, mutta niitä on päivitetty ottaen huomioon yhteiskuntaopin opetus.

OPS 2016