Vierailijat luokassa ja oppilaiden vierailut


Fysiikan ja kemian opetuksen tavoitteena on tuoda esille, miten luonnontieteellistä tietoa sovelletaan esimerkiksi teknologiassa ja lääketieteessä. Sovelluksiin voidaan paneutua luonnollisesti koululuokassa ja tukeutua oppikirjaan. Oppitunneilla voidaan käyttää myös oppimateriaalina erilaisia yritysten kustantamia materiaaleja tai tiede- ja sanomalehtiä tai luokkaan voidaan kutsua luokan ulkopuolinen asiantuntija vieraaksi. Luonnollinen tapa tutustua sovelluksiin on järjestää vierailu esimerkiksi museoon, sopivaan näyttelyyn tai tiedekeskukseen tai vierailla sopivassa yrityksessä, teollisuuslaitoksessa tai tutkimuslaitoksessa (Kuitunen & Meisalo, 1988).

Vierailujen on raportoitu lisäävän ja syventävän oppilaiden kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan sekä helpottavan keskustelua luonnontieteellisen tiedon soveltamisesta ja käytöstä mm. teollisuudessa ja lääketieteessä. (Langsford, 2002). Oppilaat suhtautuvat positiivisesti tieteen tekijöiden, teollisuuden edustajien ja teollisuustyöntekijöiden puheenvuoroihin ja keskustelevat mielellään heidän kanssaan (Bruce, S. & Bruce, B., 2000).

Teksti: Jari Lavonen ja Veijo Meisalo, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos