Opetuksen kokeellisuus


Opetuksen kokeellisuudella pyritään tukemaan erilaisten tietojen ja taitojen oppimista. Opetuksen kokeellisuus ei luonnollisesti tähtää samalla tavalla kuin tiede uuden tiedon varmentamiseen, vaan sillä tuetaan oppilasta omaksumaan uusia tietoja ja taitoja ja oivaltamaan jotain luonnontieteiden luonteesta. Tieteen kokeellisuudella ja opetuksen kokeellisuudella on siis erilaiset tavoitteet.

Teksti: Jari Lavonen ja Veijo Meisalo, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos