OPS 2016 Fysiikan ja kemian tukimateriaalit

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Tämän tukimateriaalin tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua.

Tukimateriaalit

Fysiikka vuosiluokilla 7-9

Kemia vuosiluokilla 7-9

Fysiikan ja kemian päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit

OPS 2016