Verkkomateriaaleja opetukseen

Perusopetuksen historian verkkomateriaalit on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

Suomen historia
Euroopan historia
Kansainväliset suhteet ja kulttuurien kohtaaminen

Yleiset

Etälukion historian verkkomateriaali
Etälukion verkkomateriaalit tarjoavat lisäaineistoa ja tehtäviä etäopiskelijan itseopiskelun tueksi. Soveltuvin osin niitä voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Materiaali vastaa uusia Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmia.
Julkaisija: Opetushallitus

Lähde esiin
Oppilaat käyttävät mielellään nettiä tiedonhakuun, mutta voiko saatuun aineistoon luottaa? Tarvitaan tervettä epäilyä sekä kykyä arvioida ja käyttää tietoa oikein. Lähde esiin on valmis opetuspaketti lähdekritiikistä, etiikasta ja tekijänoikeuksista tietoverkoissa. Julkaisija: Opetushallitus

Tilastokoulu sekä tilastoja oppiaineittain
Tilastokeskuksen sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista.
Julkaisija: Tilastokeskus

Suomen historia

Yhdenvertaisuus
Taustamateriaali eri vähemmistöjen historiasta Suomessa yläkouluille.

Romanit - koulun unohdettu vähemmistö?
Suomen romanien historiaa avaava tehtäväpankki yläkouluille

Agricola
Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä tuotetut materiaalit on koottu Edu.fin äidinkielen ainesivulle. Sivuilta löytyy päivänavauksia, opetusmateriaalia kääntämisestä, näytelmätekstejä eri-ikäisille sekä tietoainesta oppituntien ja oppilastöiden pohjaksi.

Agricola Suomen historian verkko
Agricola on sähköinen "ABC-kiria" historiaan ja sen tutkimukseen. Yliopistojen historian laitosten, arkistojen, seurojen, museoiden ja kirjastojen yhteishanke.

Elävä kivikausi
Arctinet-projektin Elävä kivikausi -kokonaisuus käsittelee arktista kulttuuriamme ennen historiallista aikaa. Se tutustuttaa suomalaiseen kivikauteen esineiden, kalliomaalausten ja arkeologisten kaivauspaikkojen kautta. Suomen kivikautta käsittelevä sovellus on elävä kokonaisuus, joka tuo verkkoympäristöön uusimmat tutkimustulokset 4000–5000 vuoden takaisesta ajasta.

Esihistorian aika Keski-Suomessa
Keski-Suomen esihistorian tietopaketin sisällöstä vastaavat keskisuomalaiset alan asiantuntijat. Esihistoriaa esitellään verkkonäyttelyn ja artikkelien kautta. Sivuilta pääset tutustumaan keskisuomalaisiin muinaiskohteisiin, muihin esihistorian nettisivuihin ja Keski-Suomen esihistoriasta kertovaan kirjallisuuteen.

Jälleenrakennuskausi
Verkkonäyttely tehtävineen on suunniteltu koululaisten historian opetukseen. Sivuilla seurataan aikakauden kehitystä ja elämää erityisesti Keski-Uudenmaan näkökulmasta, mutta monet aikakauden piirteet olivat yhteisiä kaikkialla Suomessa. Sivustolla käsitellään mm. aikakauden symbolia rintamamiestaloa, tarkastellaan 1950–1960-luvuilla arkkitehtuurissa ja rakennustekniikassa tapahtuneita muutoksia sekä esitellään aikakauden elämää kodeissa ja kouluissa. Käsikirjoituksen ja materiaalin on koonnut viiden keskisen Uudenmaan kunnan ja kaupungin museoiden yhteistyöryhmä. Multimediatoteutuksen on tehnyt Melon Arbus Productions.

Kalevalan naisia
Sivusto luonnehtii kuuden Kalevalan naisen ominaisuuksia. Voit myös testata ketä heistä eniten muistutat.

Kansakunnan muistia vuosilta 1914–1922
Kansalaissodan arvet ulottuivat pitkälle sukupolvien yli. Osa kansakunnan muistista on nyt nähtävillä internetissä. Suomen sotasurmat 1914-1922 -tietokantaan on koottu tiedot 38 000 suomalaisesta, jotka kuolivat noina vuosina sodissa. teloituksissa tai vankileireillä nälkään tai tauteihin. Tietokannalla on runsaasti käyttöä historian ja yhteiskuntaopin tunneilla käsiteltäessä Suomen itsenäistymistä, poliittisen järjestelmän syntyä ja paikallisia tapahtumia. Arkistolaitoksen sivuilta löytyy muitakin mielenkiintoisia tietokantoja. Arkistolaitoksen verkkosivut

Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa
Teemajulkaisun tavoitteena on avata ja elävöittää Suomen autonomian alun historiallista murrosvaihetta ja kehityskulkua kohti kansallistunteen heräämistä, kansallista identiteettiä ja itsenäistä kansakuntaa.Julkaisun tarkoituksena on syventää nuorten historiallista, kulttuurista, kuvallista ja symbolista lukutaitoa omakohtaisen pohdinnan ja elämyksellisyyden kautta. Marja-Liisa Visanti (toim.). Julkaisija: Opetushallitus

Kansallisbiografia
Kansallisbiografia on 6000 pienoiselämäkerran kokoelma Suomen historian vaikuttajista. Kansallisbiografiaa toimittaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Biografiakeskus. Keskeisistä suomalaisista henkilöistä löytyy myös muita verkkolähteitä, kuten Elias Lönnrotista ja Aleksis Kivestä kertovat tietopaketit.

Keski-Suomen maakuntaportaali Finnica
Materiaaliin kannattaa muiden maakuntien asukkaiden tutustua. Esittelyssä on mm. maakunnan kirkot ja niiden vaivaisukot, esihistorian aika, kansanmusiikkia ja kadonneita ääniä sekä koululaitoksen historiaa. Tuotanto: Suomalaisuuskeskus Finnican Kulttuurin Keski-Suomi -projekti

Maailman muutos ja Suomi
Kuinka läntinen Eurooppa - ja Suomi sen mukana – kykenee sopeutumaan maailman uusien valtakeskusten syntyyn ja erityisesti Aasian suurvaltojen nousuun? Aineistossa tarkastellaan kylmän sodan päättymisen jälkeistä kansainvälisen politiikan kehitystä sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan reagointia globalisaatioon ja muihin elinolojamme perustavaa muutosta kuvaaviin ilmiöihin.
Tuotanto: Kadettikunta ry

Mannerheim
Helsingin Suomalaisen Klubin Internet-sivusto antaa monipuolisen ja elävän kuvan miehestä, joka on vaikuttanut voimakkaasti itsenäisen Suomen historiaan.Mannerheim-sivusto on useiden asiantuntijoiden muodostaman neuvottelukunnan tuottama tietopaketti.

Noituus, taikuus ja noitavainot Suomessa
Sivuilla käsitellään tutkimuksiin perustuen noituutta, taikuutta ja noitavainoja sekä taikauskoa Suomessa. Noitavainoja on tutkittu Suomessakin jo 1700-luvulta alkaen eli heti vainojen jälkeen. Mukana on tietoja vastaavista ilmiöistä myös muista maista.

Punawiiwan perässä. Eduskuntavaalit 1907
Sivustolla kerrotaan sanoin ja kuvin, miten Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit toimitettiin, miten niissä äänestettiin ja mitkä olivat niiden tulokset. Sivuilla on myös tietoa vuonna 1906 toteutetusta suuresta eduskunta- ja vaaliuudistuksesta. Julkaisija: Oikeusministeriö

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Materiaalin avulla voi tutustua mm. saamelaiskulttuurille merkittäviin alueisiin ja paikkoihin, kieleen ja nimistöön, muisnaisuskoon, mytologiaan ja folkloreen, historiaan, elinkeinoihin, taiteisiin, tapakulttuuriin jne. Julkaisija: Helsingin yliopisto

Seikkailu Suomenlinnassa
Seikkailu Suomenlinnassa on valmis opetuspaketti, joka soveltuu sekä ala- että yläasteiden käyttöön. Retken aikana käydään 12 eri rastilla, jotka löytyvät vihjeiden avulla. Rasteihin liittyy sekä monivalinta- että luovuutta vaativia tehtäviä. Tietokirjasta on apua, jos tehtävät tuntuvat liian vaikeilta.

Suomen esihistoria
Museoviraston laatima Suomen esihistorian opetuspaketti on tarkoitettu sekä peruskoulujen että lukioiden opettajille käytettäväksi Suomen esihistorian opetuksen tukena ja oheisaineistona sekä museokäyntien valmistelua varten. Teksti pohjautuu Suomen kansallismuseon esihistorian perusnäyttelyyn.

Suomi 80
Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen ylläpitämä verkkojulkaisu, jossa seurataan Suomen itsenäistymiskehitystä 80 vuotta sitten. Sivuilla voi olla olla mukana vuosien 1917 ja 1918 jännittävissä tapahtumissa viikoittaisia uutissivuja seuraamalla sekä seurata itsenäistymiskehitystä maaliskuusta 1917 heinäkuuhun 1918 asti. Tausta-artikkeleiden avulla voi aiheeseen perehtyä laajemmin. Lisäksi tarjolla on internet-linkkejä aihepiiriin liittyen.

Turvallisuuspolitiikan tietopankki
Tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta, kokonaismaanpuolustuksesta ja erityisesti sen puitteissa toimivasta sotilaallisesta maanpuolustuksesta, kuten myös kansainvälisistä organisaatioista ja Suomen kannalta merkittävistä valtioista. Tuotanto: Kadettikunta

Veteraanien perintö
Materiaalia ja tehtäviä sotiimme ja veteraaneihin liittyen. Julkaisija: Kadettikunta ry, useita yhteistyötahoja.

Euroopan historia

Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa
Siirtolaisinstituutin opintoaineisto yläkouluikäisille. Sisältää mm. opettajan oppaan, lautapelin ja powerpoint-esityksiä.

Anne Frankin tarina ja holokausti
Maailmankoulu-sivustolta valmis tuntisuunnitelma Anne Frankin tarinan ja holokaustin käsittelyyn yläkoulussa ja lukiossa.

Rasisminvastainen oppimateriaali
Oppimateriaalissa käsitellään holokaustin ja vähemmistöjen vainon historian kautta myös syrjinnän teemoja.

EuropaGO
10-14 -vuotiaille suunnattu verkkomateriaali, jolla Euroopan historiaa ja nykypäivää voi opiskella hauskalla tavalla. Peleissä testaan mm. Euroopan maantieteen ja historian tuntemusta, yleistä Eurooppa-tietoutta sekä euro-tietoutta. Julkaisija: Euroopan unioni

Holocaust
Sivuilta löytyy tietoa holocaustin historiasta ja etenemisestä. Sinne on koottu myös sanasto ja tiedot keskitysleireistä sekä Keskitysleireiltä eloonjääneiden tarinoita.
Julkaisija: Jad Vashem Suomen osasto

Maailman muutos ja Suomi
Kuinka läntinen Eurooppa - ja Suomi sen mukana – kykenee sopeutumaan maailman uusien valtakeskusten syntyyn ja erityisesti Aasian suurvaltojen nousuun? Aineistossa tarkastellaan kylmän sodan päättymisen jälkeistä kansainvälisen politiikan kehitystä sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan reagointia globalisaatioon ja muihin elinolojamme perustavaa muutosta kuvaaviin ilmiöihin.
Tuotanto: Kadettikunta ry

Anne Frank -tietopankki
Anne Frank on yksi niistä puolestatoista miljoonasta juutalaisesta lapsesta, jotka murhattiin toisen maailmansodan aikana. Tietopankissa on tietoa Anne Frankista ja toisesta maailmansodasta sekä sotien ajasta Suomessa. Tuotanto: Anne Frank -säätiö

Kansainväliset suhteet ja kulttuurien kohtaaminen

Maailmankoulu
Maailmankoulu on laaja globaalikasvatuksen tietopankki, johon on koottu eri järjestöjen opetusmateriaaleja teemoittain ja oppiaineittain järjestettynä. Historian vinkit löytyvät oppiainekohtaisista vinkeistä.

Globalis.fi
YK-liiton tietokanta Globalis tarjoaa mielenkiintoisessa ja interaktiivisessa muodossa tietoa maailman tilasta, kehitysmaista ja konflikteista.

Ihmisoikeudet.net
Monipuolinen ihmisoikeustietopankki, joka sisältää toiminnallisia harjoituksia sekä taustatietoa ihmisoikeuksista ja niiden historiasta.

Kulttuurien lähentyminen
YK-liiton kulttuurien lähentymisen teemavuoden materiaali tarjoaa peruskoulun opettajille vinkkejä ja harjoituksia kulttuurisen moninaisuuden käsittelyyn oppitunneilla.

Globaalikasvatus.fi
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n sivustolta löytyy opettajille ideoita globaalikasvatukseen.

Maailman muutos ja Suomi
Kuinka läntinen Eurooppa - ja Suomi sen mukana – kykenee sopeutumaan maailman uusien valtakeskusten syntyyn ja erityisesti Aasian suurvaltojen nousuun? Aineistossa tarkastellaan kylmän sodan päättymisen jälkeistä kansainvälisen politiikan kehitystä sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan reagointia globalisaatioon ja muihin elinolojamme perustavaa muutosta kuvaaviin ilmiöihin.
Tuotanto: Kadettikunta ry

Maailmankansalaisen kypsyyskoe
Suomen YK-liiton verkkosivuilta löytyvä kysyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto.

Suomen YK-liiton verkkosivut

Esitelmät Vainojen uhrien muistopäivän seminaarissa
(25.11.2004 Opetushallituksessa)

Holocaustinfo-projekti ja Vainojen uhrien muistopäivä (pdf)
Pekka Lindqvist, Jad vashem, Suomen osasto ry.
Ihmisoikeudet ja kansanvainot (pdf)
Dos. Eero Kuparinen, Turun yliopisto

Islam

Materiaali antaa perustiedot islamista ja sen monimuotoisuudesta Suomessa ja maailmalla.

Kongo
Kongon siirtomaahistoriaan, vierauden ja toiseuden sekä kulttuurien kohtaamisen teemoihin liittyvä opetusmateriaali