Verkkomateriaaleja kuluttajakasvatukseen

Pieni jakamistalouden opas (kuluttajaliitto, pdf)

Velkaopas – neuvoja ja apua raha-asioiden hoitoon (päivitetty 3. painos) (kuluttajaliitto, pdf)

Vuokraopas – neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle (päivitetty painos) (kuluttajaliitto, pdf)

Kuluttajakasvatus
Artikkeli EDU.fissä, osana Aktiivinen kansalaisuus -aihekokonaisuuden teemakuukautta.
Julkaisija: Opetushallitus

Rahankäytön opas
Selkokielinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisema opas tarjoaa perustietoa oman talouden suunnittelusta ja velkaongelmien hoitamisesta. Opas on käännetty neljälle kielelle.