Kuinka historian taidot huomioidaan opettajankoulutuksessa?

Tämä lyhyt artikkeli ei luonnollisestikaan voi olla tyhjentävä esitys luokanopettajien historian didaktiikkaan liittyvästä koulutuksesta. Ajatuksena on esittää muutamia näkökulmia siihen, millä tavoin opetussuunnitelman perusteissa esitellyt ajatukset heijastuvat myös opettajankoulutuksen arkeen. Yleissivistyksen näkökulma on edelleen tärkeä kivijalka peruskoulun historianopetuksessa. Opettajan kannalta on motivoivaa, että historia oppiaineena tarjoaa mahdollisuuksia sellaisten ajattelun taitojen kehittämiseen, joista on hyötyä myös koululuokan ulkopuolella. Nykymaailman hahmottaminen ja oman maailmankuvan rakentaminen vaatii kykyä ajatella kriittisesti ja luovasti.

Teksti: Marko van den Berg