Työtapoja

Esimerkkejä erilaisista menetelmistä historian opetuksessa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa historian opetukselle on asetettu sekä sisällöllisiä että historian tiedonluonteeseen liittyviä tavoitteita. Historian opetuksesta todetaan, että sen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi ja kriittiseksi toimijaksi, joka ymmärtää, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta.
   
Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan historian toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä menneisyyteen. Erilaisten vaihtelevien opetusmenetelmien ja työtapojen avulla opettajalla on mahdollisuus toteuttaa ja tehdä eläväksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia historian opetuksen tavoitteita.

Tässä esiteltyjä tehtävätyyppejä hyödyntäen oppilaalla on mahdollisuus käsittellä erilaisia lähteitä ja tulkita niitä. Käsiteltäessä historiallisia ilmiöitä erilaisen materiaalin ja tehtävätyyppien avulla oppilaalle kehittyy kyky soveltamaan oppimaansa ja soveltaa hankkimaansa tietoa erilaisissa asiayhteyksissä.

Teksti: Najat Ouakrim-Soivio