OPS 2016 käsityön tukimateriaalit

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä.

Tukimateriaalit on jaettu oppiainerakenteen otsikoiden mukaisesti.

Vuosiluokkakohtaiset linkit ePerusteisiin:

Vuosiluokat 1-2Käsityö

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokat 7-9

OPS 2016